Kế Toán Trưởng – Tiếng Hoa (Sản xuất) – Đồng Nai (Thác Giang Điền)

NIC's Client
- Khách hàng của NIC là công ty sản xuất linh kiện điện tử dùng cho máy hút bụi, xuất khẩu sang thị trường Châu Âu
Job Description

Mô tả công việc:
- Lập báo cáo trình Ban giám đốc Công ty.
- Quản lý và điều hành Phòng kế toán. Đào tạo và hướng dẫn nhân viên thành thạo các công việc . Chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc về hoạt động của phòng kế toán.
- Lập kế hoạch ngân sách và phương án sử dụng quản lý nguồn vốn
- Kiểm tra, soát xét chứng từ kế toán liên quan đến hoạt động thu chi của Công ty đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.
- Tổ chức thực hiện các quy trình nghiệp vụ kế toán đáp ứng yên cầu quản lý của Công ty.
- Xây dựng các quy trình nhằm kiểm soát các khoản chi phí hoạt động, chi phí đầu tư mua sắm tài sản cố định.
- Kiểm tra hồ sơ kê khai thuế hàng tháng, báo cáo tài chính theo quy định, hồ sơ quyết toán thuế năm, báo cáo tài chính năm theo quy định hiện hành gửi các cơ quan chức năng.
- Lập báo cáo quản trị đình kỳ theo tuần , theo tháng, theo quý kịp thời cho Ban Giám đốc để phục vụ cho các quyết định quản lý đạt hiệu quả .
- Tính giá thành sản phẩm

Job Requirements

- Required Number: 1

- Year Experience: 2 Years

- Minimum Career Level: Manager

- Minimum Education Level: Bachelor Degree

- Job Skills: Yêu cầu công việc:
- Tốt nghiệp chuyên ngành tài chính kế toán
- Có chứng chỉ kế toán trưởng
- 1-2 năm ở vị trí tương đương
- Giao tiếp tiếng hoa lưu loát cả viết và nói

- Language:

- Computer Skill:

- Non Technology Skill:

- Others skill:

Job Overview

Job Title
Kế Toán Trưởng – Tiếng Hoa (Sản xuất) – Đồng Nai (Thác Giang Điền)

Experience Level
Manager

Range Of Age
-

- Gender: All

Working Type
Full-Time

Salary Range
20000000 - 30000000 VND/Month

Work Location
Dong Nai

- Job Category: Finance/Investment

- Benefits:

- Profile Consist:

Consultant

Nguyễn Thị Tuyết Hồng

Email: hongntt@nicvn.com

Tel: +84-8 3824 4988 (ext 213)

Mobile: +84 987083864


Benefits

Contact Us

- Contact Person: Nguyễn Thị Tuyết Hồng
- Email: hongntt@nicvn.com
- Tel: +84-8 3824 4988 (ext 213)
- Mobile: +84 987083864