Chuyên Viên ISO Nhà Máy (Bắc Tân Uyên – Bình Dương)

Locations

Binh Duong

Salary

Negotiate

Experience

3 year

Job type

Full-Time Permanent

Industry

Manufacturing

Job ID

2418

NIC’s Client

Job Description

– Hướng dẫn các bộ phận trong nhà máy xây dựng các tài liệu liên quan đến hệ thống quản lý;
– Soạn thảo các tài liệu được Ban Lãnh Đạo kiểm soát hệ thống quản lý giao;
– Kiểm tra tài liệu hệ thống quản lý do các phòng ban gửi về.
– Phối hợp với cá nhân, phòng, bộ phận liên quan, trong việc hướng dẫn áp dụng tài liệu của hệ thống quản lý vào hoạt động chuyên môn;
– Kiểm tra, đánh giá sự tuân thủ hệ thống quản lý theo sự phân công của TGĐ và nhà máy;
– Đề xuất các chương trình, kế hoạch triển khai đánh giá tuân thủ hệ thống quản lý khi cần thiết;
– Tổng hợp báo cáo về kết quả hoạt động, kết quả kiểm tra, đánh giá hệ thống quản lý tại khu vực phụ trách;
– Phối hợp với các phòng, bộ phận triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong việc triển khai áp dụng hệ thống thống quản lý;
– Huấn luyện, đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn về quản lý chất lượng khi được yêu cầu;
– Yêu cầu các Bộ phận liên quan phối hợp và tuân thủ các quy định hay các phần công việc liên quan;
– Phối hợp, hỗ trợ các bộ phận liên quan làm việc với các đối tác có liên quan đến hệ thống quản lý của Công ty;
– Đề xuất các chương trình đào tạo để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ.
– Tham gia quản lý và phát triển vùng trồng của công ty.
– Các công việc khác theo sự phân công/ yêu cầu của TGĐ và nhà máy.

Required skills

- Ưu tiên NAM - Tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị chất lượng, Quản trị kinh doanh, Hệ thống thông tin quản lý, Khoa học quản lý… - Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương - Nắm vững và hiểu biết về quản lý chất lượng và các công cụ quản lý chất lượng; - Hiểu biết về các tiêu chuẩn quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, môi trường và pháp luật liên quan đến chất lượng hàng hóa, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường; - Hiểu biết về thủ tục, phương pháp đánh giá nội bộ, đánh giá chứng nhận các hệ thống; - Có khả năng thu thập, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin và lập báo cáo chi tiết. - Có kinh nghiệm về ISO 22000:2005, BRC, HALAL, ....

Benefit

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hòa đồng gắn kết - Hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo quy định của nhà nước - Được đào tạo bài bản bởi các chuyên gia về kiến thức nâng cao và chuyên sâu - Du lịch nghỉ mát 2 lần/năm