Cán Bộ Dự Bị - Phước Thái - Đồng Nai

NIC's Client
- Khách hàng của NIc là Tâp Đoàn Đài Loan lớn
Job Description

• Hỗ trợ chủ quản giải quyết công việc
• Theo dõi, phân tích, báo cáo lập kế hoạch công việc, đưa ra phương án cải tiến, nâng cao hiệu suất và chất lượng công việc.
• Một số công việc cấp trên giao.

Job Requirements

- Required Number: 1

- Year Experience: 1 Years

- Minimum Career Level: Experienced

- Minimum Education Level: Bachelor Degree

- Job Skills: • Không hạn chế khoa ngành: Quản lý, Kinh tế, Công nghệ Hóa Sinh,Công nghệ Thực phẩm, Ngoại ngữ,…
• Ưu tiên tuyển dụng du học sinh ở Đài Loan, Trung Quốc...
• Thành thạo tiếng Hoa hoặc tiếng Anh.
• Khả năng giao tiếp tốt, có thể thích ứng với nhiều công việc và vị trí khác nhau.

- Language:

- Computer Skill:

- Non Technology Skill:

- Others skill:

Job Overview

Job Title
Cán Bộ Dự Bị - Phước Thái - Đồng Nai

Experience Level
Experienced

Range Of Age
-

- Gender: All

Working Type
Full-Time

Salary Range
Negotiable

Work Location
Dong Nai

- Job Category: Manufacturing

- Benefits:

- Profile Consist: send cv via email: hongntt@nicvn.com

Consultant

Nguyễn Thị Tuyết Hồng

Email: hongntt@nicvn.com

Tel: +84-8 3824 4988 (ext 213)

Mobile: +84 987083864


Benefits

Contact Us

- Contact Person: Nguyễn Thị Tuyết Hồng
- Email: hongntt@nicvn.com
- Tel: +84-8 3824 4988 (ext 213)
- Mobile: +84 987083864