Giám Đốc Kinh Doanh Phòng Kinh Doanh (Hạt nêm) Chi Nhánh Campuchia

NIC's Client
- Khách hàng của NIc là một tập đoàn hạt nêm lớn
Job Description

- Phối hợp với nhân viên kinh doanh thị trường Cantpuchia gặp gỡ, trao đổi với các đại lý bán lẻ,., để chủ động nắm bắt thị trường.
- Hỗ trợ Tổng Giám Đốc lập kế hoạch chi tiết thực hiện các họạt động phát triển thương hiệu. Thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc với các đại lý, nhà phân phối, thào luận tình hình biến động thị trường, nghiên cứu đề xuất đối sách ứng biến.
- Hỗ trợ Tổng Giám Đốc đôn đốc thực hiện các hoạt động tiếp thị thương hiệu và đưa ra kiến nghị sau khi thực hiện.
- Theo dõi đại lý nhà phân phối; lập báo cáo doanh thu chi tiết,., để lập đối sách cho các quý tiếp theo.
- Thu thập thông tin đối thủ cạnh tranh về động thái, họat động thị trường, tình trạng bán hàng,., để lập báo cáo.
Thời gian thực hiện: ,
ít nhất 3 năm làm việc tại thị trường Campuchia, sau đó sẽ được Tổng Giám Đốc đánh giá để tiếp tục làm việc hoặc trở về Việt Nam.

Job Requirements

- Required Number: 1

- Year Experience: 3 Years

- Minimum Career Level: General Director

- Minimum Education Level: Bachelor Degree

- Job Skills:

- Language:

- Computer Skill:

- Non Technology Skill:

- Others skill:

Job Overview

Job Title
Giám Đốc Kinh Doanh Phòng Kinh Doanh (Hạt nêm) Chi Nhánh Campuchia

Experience Level
General Director

Range Of Age
3000-4000

- Gender: All

Working Type
Full-Time

Salary Range
3000 - 4000 USD/Month

Work Location
Dong Nai

- Job Category: Trading - Commerce

- Benefits: Phúc lợi:
- Cung cấp Ký túc xá miễn phí
- Phụ cấp cơm, điện thoại, giao thông về thăm người thân
- Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp,..khám sức khỏe thường niên.

- Profile Consist:

Consultant

Nguyễn Thị Tuyết Hồng

Email: hongntt@nicvn.com

Tel: +84-8 3824 4988 (ext 213)

Mobile: +84 987083864


Benefits

Phúc lợi:
- Cung cấp Ký túc xá miễn phí
- Phụ cấp cơm, điện thoại, giao thông về thăm người thân
- Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp,..khám sức khỏe thường niên.

Contact Us

- Contact Person: Nguyễn Thị Tuyết Hồng
- Email: hongntt@nicvn.com
- Tel: +84-8 3824 4988 (ext 213)
- Mobile: +84 987083864