Trợ Lý Bộ Phận Bảo Vệ

Locations

Ho Chi Minh

Salary

15,000,000 - 20,000,000 VND

Experience

2 year

Job type

Full-Time Permanent

Industry

Real Estate

Job ID

2499

NIC’s Client

Job Description

I. Mục đích công việc
– Luôn hoàn thành công việc, báo cáo chính xác, kịp thời, chấp hành chỉ đạo cấp trên, tuân thủ nội quy, quy chế, quy định, quy trình nội bộ của công ty.
– Báo cáo trực tiếp cho: Trưởng Bộ phận Bảo vệ
II. Mô Tả Công Việc:
– Chịu trách nhiệm tổng hợp các công việc của Bộ phận bảo vệ theo ý kiến chỉ đạo của Trưởng Bộ phận bảo vệ/ GĐ Công ty bảo vệ.
– Truyền đạt những chỉ đạo của Trưởng Bộ phận bảo vệ đến các NV cấp dưới, những ý kiến tham gia của Trưởng BP. Bảo vệ trong công tác phối hợp với các Phòng/Ban nhằm giải quyết những nhiệm vụ chung của Tập đoàn.
– Thay mặt Trưởng Bộ phận triệu tập cuộc họp, chủ trì cuôc họp giải quyết những nhiệm vụ chuyên môn theo ủy quyền của Trưởng BP.
– Tham gia thực hiện những nhiệm vụ đối ngoại của BP. Bảo vệ theo ý kiến chỉ đạo
– Tham gia xây dựng các kế hoạch của BP. Bảo vệ theo chỉ đạo
– Theo dõi giám sát các mặt công tác của lực lượng Bảo vệ theo chỉ đạo.
– Làm nhiệm vụ Thư ký, tổng hợp trong các cuộc họp của BP. Bảo vệ
– Truyền đạt, theo dõi tiến độ và báo cáo kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Trưởng BP Bảo vệ xuống cấp dưới.
Thực hiện những nhiệm vụ khác theo ý kiến chỉ đạo của Trưởng BP. Bảo vệ