Nhân Viên Kế Toán (Accountant) - 8 Tháng

NIC's Client
- Khách hàng của NIC là doanh nghiệp liên doanh Việt – Nhật, hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu, lắp ráp & phân phối đa dạng các sản phẩm xe thương mại & xe ô tô bao gồm: các dòng xe tải nhẹ – trung- nặng, xe chuyên dùng, khung gầm xe buýt cũng như xe bán tải, xe SUV 7 chỗ.
Job Description

- Kiểm tra chứng từ chi phí bán hàng do Bộ phận Kinh doanh / Đại lý cung cấp (Checking documents of selling expense, whichs provided by Sales Division / Dealers)
- Ghi nhận / Nhập chi phí bán hàng lên hệ thống kế toán (Phần mềm Mankichi) (Recording / Posting the selling expense on accounting system (Mankichi Software))
- Ghi nhận chi phí bán hàng theo tháng; và theo dõi để đảo ghi nhận chi phí trích trước khi nó hoàn thành (Accrue selling expense by month; and follow to reversed accrue when it finished)
- So sánh và phản hồi chi phí bán hàng giữa sổ kế toán & dự báo cho Bộ phận Kinh doanh theo tháng, trước khi đóng sổ (Comparision and feedback selling expense among accounting book & forecast to Sale Division by month, before closing book).
- Theo dõi Chính sách Bán hàng (Listing Sale Policies to following).

Job Requirements

- Required Number: 1

- Year Experience: 1 Years

- Minimum Career Level: Experienced

- Minimum Education Level: Bachelor Degree

- Job Skills: - Đại học hoặc Cao Đẳng chuyên ngành Kế Toán (University or College in Accounting).
- Tiếng Anh cơ bản (Basic English).
- Ít nhất 1 năm, ưu tiên có kinh nghiệm về phần mêm Mankichi (At lease 1 year, Refer Mankichi software experience).

- Language:

- Computer Skill:

- Non Technology Skill:

- Others skill:

Job Overview

Job Title
Nhân Viên Kế Toán (Accountant) - 8 Tháng

Experience Level
Experienced

Range Of Age
-

- Gender: All

Working Type
Full-Time

Salary Range
10000000 - 12000000 VND/Month

Work Location
Ho Chi Minh

- Job Category: Trading - Commerce

- Benefits:

- Profile Consist:

Consultant

Nguyễn Phạm Diễm Thúy

Email: thuynpd@nicvn.com

Tel: (84-28) 3824 4988 (Ext: 215)

Mobile: 0338090886


Benefits

Contact Us

- Contact Person: Nguyễn Phạm Diễm Thúy
- Email: thuynpd@nicvn.com
- Tel: (84-28) 3824 4988 (Ext: 215)
- Mobile: 0338090886