Trợ Lý Kế Toán Tổng Hợp (6 tháng)

Locations

Ho Chi Minh,

Salary

17,000,000Negotiate

Experience

2 year

Job type

Full-Time Permanent,Full-Time Permanent

Industry

Trading - CommerceTrading - Commerce

Job ID

2604

NIC’s Client

Job Description

– Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán, các chứng từ kế toán, xuất hóa đơn thuế GTGT
– Hạch toán doanh thu, chi phí, khấu hao TSCĐ, công nợ, các nghiệp vụ khác, thuế GTGT
– Theo dõi công nợ phải thu phải trả để thanh toán tiền hàng theo đúng kỳ hạn và thu hồi nợ, tránh xảy ra tình trạng nợ xấu và nợ không thu hồi được.
– Kiểm tra thông tin khách hàng, nhà cung cấp theo định kỳ và khi có phát sinh mới (SAP).
– Chuẩn bị và lập các lệnh chuyển tiền theo định kỳ.
– Cung cấp số liệu khi cấp trên yêu cầu
– Đối chiếu và cung cấp số liệu chi tiết các khoản phân bổ, trả trước, trích trước hàng tháng
– Hàng tuần gửi báo cáo tình hình doanh thu theo quy định.
– Tổng hợp số liệu, thực hiện các bút toán phân bổ và kết chuyển, lập báo cáo tài chính hàng tháng, quý.

Required skills

- Bằng cử nhân trong các lĩnh vực kinh doanh có liên quan - Kinh nghiệm làm việc (> 2 năm) - Kinh nghiệm hoặc kiến thức làm việc với SAP là một lợi thế - Kỹ năng Microsoft Office tốt - Kỹ năng giao tiếp tiếng Việt và tiếng Anh tốt - Kỹ năng giao tiếp tốt - Tính tự tổ chức cao - Tư duy định hướng giải pháp và quy trình - Có khả năng làm việc dưới áp lực với tính linh hoạt cao - Làm việc theo nhóm