Sales Director

Locations

Ho Chi Minh

Salary

1,500 - 2,000 USD

Experience

7 year 7 year

Job type

Full-Time Permanent

Industry

Internet/Online Media

Job ID

794

NIC’s Client

Job Description

Miêu tả công việc

– Xây dựng chiến lược Phát triển hệ thống
– Giám sát việc thực hiện các chiến lược Phát triển hệ thống
– Hướng dẫn và giám sát các hoạt động thường ngày của business development team.
– Đảm bảo rằng các mục tiêu kinh doanh được thực hiện bởi Business development team.
– Phát triển và cung cấp các chiến lược tiếp thị và truyền thông của tổ chức.
– Xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh phù hợp với các kế hoạch của công ty 1 cách thống nhất
– Hiểu và phân tích chỉ số ROI, KPIs
– Lập kế hoạch phát triển hệ thống và kinh doanh hàng năm và các chiến dịch cụ thể theo từng thời điểm
– Chịu trách nhiệm cho việc thiết kế và thực hiện các kế hoạch kinh doanh chiến lược ngắn hạn và dài hạn.
– Sử dụng dữ liệu nghiên cứu thị trường nội bộ và bên ngoài để xem xét tất cả các lực lượng thị trường và giảm thiểu rủi ro từ các kế hoạch kinh doanh chiến lược.

Yêu cầu công việc

– Có các kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm trong việc thiết kế và thực hiện các chiến lược kinh doanh và phát triển hệ thống
– Có kinh nghiệm trong truyền thông và quan hệ công chúng
– Có kỹ năng bán hàng sáng tạo, chiến lược, phân tích, tổ chức và cá nhân.
– Kinh nghiệm phát triển và quản lý ngân sách, và tuyển dụng, đào tạo, phát triển, giám sát và thẩm định nhân sự.
– Mạnh kỹ năng giao tiếp nói viết, và đàm phán, quản lý
– Khả năng quản lý nhiều dự án cùng một lúc.