Senior Java Developer

NIC's Client
- NIC's Client - 1 trong những công ty CNTT hàng đầu Nhật Bản
Job Description

- Tham gia vào các dự án phần mềm với những doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản
- Phát triển các ứng dụng web và webservice, tìm hiểu các công nghệ mới
- Tham gia vào thiết kế và review source code
- Tiếp cận và được đào tạo theo mô hình phát triển dự án Agile, Scrum
- Luôn cập nhật tiến độ và thông báo tình trạng công việc trực tiếp tới quản lý dự án

Job Requirements

- Required Number: 5

- Year Experience: 2 Years

- Minimum Career Level: Specialist

- Minimum Education Level: Bachelor Degree

- Job Skills: - Nắm vững Java Core và J2EE, có kinh nghiệm làm các ứng dụng Java Web
- Có kinh nghiệm với Struts, Spring, Hibernate, ... Biết Seasar2 là một lợi thế
- Thao tác tốt với HTML, CSS, JavaScript (Jquery, AngularJS, Ajax, ...), Bootstrap, JSON, XML, ...
- Có hiểu biết về DI, OOP, MVC Framework, ORM, RESTful, Design Patterns
- Thành thạo các công cụ quản lý mã nguồn: GIT, SVN, Ant, Maven, ...
- Sử dụng tốt các IDEs: Eclipse, NetBeans, ...
- Có kinh nghiệm làm việc với một trong các WebServer: Apache, Tomcat, Jboss, Websphere ...
- Thao tác tốt với một trong các Database: MySQL, PostgreSQL, Oracle, ... có kinh nghiệm làm việc
với Big Data là một lợi thế
- Có kinh nghiệm làm việc trong các dự án theo mô hình Agile
- Có khả năng làm việc teamwork cũng như làm việc độc lập
- Có thể làm việc dưới áp lực cao về deadline cũng như chất lượng sản phẩm
- Khả năng tuy duy tốt, chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm cao để hoàn thành công
việc được giao
- Sử dụng thành thạo tiếng Anh đọc và viết.

- Language:

- Computer Skill:

- Non Technology Skill:

- Others skill:

Job Overview

Job Title
Senior Java Developer

Experience Level
Specialist

Range Of Age
-

- Gender: All

Working Type
Full-Time

Salary Range
1000 - 1500 USD/Month

Work Location
Ha Noi

- Job Category: IT - Software

- Benefits: Được hưởng trợ cấp ăn trưa
Trợ cấp đi lại
Du lịch hàng năm
Khám sức khỏe 1 năm/1 lần

- Profile Consist:

Consultant

Nguyễn Quỳnh Anh

Email: anhnq@nicvn.com

Tel: +84 4 3971 2763 (ext: 128)

Mobile: N/A


Benefits

Được hưởng trợ cấp ăn trưa
Trợ cấp đi lại
Du lịch hàng năm
Khám sức khỏe 1 năm/1 lần

Contact Us

- Contact Person: Nguyễn Quỳnh Anh
- Email: anhnq@nicvn.com
- Tel: +84 4 3971 2763 (ext: 128)
- Mobile: N/A