Thư Ký Giám Đốc Thiết Kế

Locations

Ho Chi Minh

Salary

Negotiate

Experience

3 year

Job type

Full-Time Permanent

Industry

Civil/Construction

Job ID

858

NIC’s Client

Job Description

– Thực hiện các công việc theo yêu cầu của Giám Đốc Thiết Kế.
– Lập và trình bày các dự án thiết kế được giao.
– Sắp xếp, tổ chức lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác cho Giám Đốc.
– Các công việc hành chính khác theo yêu cầu của Giám Đốc Thiết Kế.

Required skills

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Anh Văn - Năng động, có ít nhất 03 năm kinh nghiệp làm việc. - Tiếng Anh giao tiếp tốt. - Kỹ năng vi tính tốt.