Tổ trưởng quản lý nguyên vật liệu

Locations

Salary

Negotiate

Experience

1 year

Job type

Industry

Job ID

809

NIC’s Client

Job Description

Tiếp nhận thông tin nguyên vật liệu từ phòng mua để kiểm tra sau đó cập nhật vào hệ thống, và làm báo cáo nhận hàng cho công nhân.
Kiểm tra hàng ngày kế hoạch sản xuất sau đó tạo danh sách xuất nguyên vật liệu
Cập nhật thông tin hàng ngày và kiểm tra số lượng thiếu với phòng mua
Hướng dẫn tổ phó và cấp dưới tiếp nhận, sắp xếp nguyên vật liệu để đảm bảo FIFO
Theo dõi và có hành động khi nhận ECN, BOM
Theo sát hoạt động kiểm kho (theo tuần, theo tháng)

Required skills

Nữ. Tốt nghiệp đại học, cao đẳng Có hiểu biết về quản lý nguyên vật liệu và kho Có khả năng lãnh đạo Kỹ năng máy vi tính tốt, giao tiếp tốt Có thể làm ca, làm thêm giờ