Trưởng phòng Hành chính nhân sự

Locations

Ha Noi

Salary

30,000,000 - 45,000,000 VND

Experience

0 year

Job type

Full-Time Permanent

Industry

Real Estate

Job ID

36660

– Quản lý và điều hành mọi hoạt động của phòng Hành chính nhân sự. – Phối hợp với các phòng ban xây dựng mô tả công việc (chuẩn hóa MTCV và thiết lập chỉ số KPIs cho các vị trí). – Xây dựng, bổ sung, hoàn thiện hệ thống các quy định, quy trình, […]

Job Description

– Quản lý và điều hành mọi hoạt động của phòng Hành chính nhân sự.
– Phối hợp với các phòng ban xây dựng mô tả công việc (chuẩn hóa MTCV và thiết lập chỉ số KPIs cho các vị trí).
– Xây dựng, bổ sung, hoàn thiện hệ thống các quy định, quy trình, cơ chế lương thưởng cho Công ty.
– Quản lý, lập kế hoạch, tiến hành và giám sát công tác Hành chính (Hành chính, VPP, IT, quản lý tài sản, …).
– Quản lý, lập kế hoạch, tiến hành và giám sát công tác tuyển dụng: Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng;
– Quản lý và theo dõi các chế độ lương, chế độ bảo hiểm, chính sách phúc lợi cho người lao động.
– Thực hiện các công việc liên quan khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.

Required skills

– Trình độ học vấn: Từ đại học trở lên chuyên ngành QT nhân sự, kinh tế, ….

– Tuổi: 27-35 tuổi

– Kinh nghiệm tối thiểu 02 năm ở vị trí tương đương

– Hiểu rõ về luật lao động, có thế mạnh về tuyển dụng, xây dựng chính sách, OKR, KPI…

– Ngoại hình: Dễ nhìn, sáng, thiện cảm

– Kỹ năng liên quan: Kỹ năng quản lý, Kỹ năng hoạch định và giám sát công việc, Kỹ năng đánh giá, Kỹ năng thuyết trình, thuyết phục, đào tạo, Có kỹ năng nắm bắt tâm lý và hành vi con người, nhìn nhận con người

– Khả năng làm việc

+ Chịu được áp lực công việc

+ Trách nhiệm, chính trực, chuyên nghiệp

+ Đề cao kết quả hơn quá trình, sẵn sang đổi mới, cải tiến

– Tính cách cá nhân: Trung thành, chính trực, trách nhiệm

– Phong cách làm việc: Chuyên nghiệp, cẩn thận, chủ động, Phối hợp đồng đội tốt.


Benefit

income salary