13/09/2022
0 Comments

Công nhân kho

– Làm việc tại kho chuyển phát nhanh, bốc xếp hàng hóa lên ...
13/09/2022
0 Comments

CORE VAS

– Ensure attendance to be on time according to 24/7 Rotation Shift Roster. ...