Product Owner

Locations

Ha Noi

Salary

15,000,000 - 20,000,000 VND

Experience

0 year

Job type

Full-Time Permanent

Industry

Real Estate

Job ID

2660

NIC’s Client

Job Description

“- Chịu trách nhiệm thiết kế và xây dựng giải pháp đáp ứng nhu cầu của người dùng dựa theo hành trình khách hàng

– Làm việc với stakeholders và team product để giải quyết các bài toán từ kinh doanh và vận hành tại công ty

– Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh, định hướng phát triển sản phẩm phù hợp.

– Dẫn dắt scrum team làm việc theo phương pháp Agile bao gồm: Daily Stand-ups, Iteration Planning, Backlog Refinement, Retrospectives và chịu trách nhiệm cho Sprints.

– Quản lý Backlog và Scrum Team theo phương pháp Agile, hỗ trợ sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các yêu cầu phát triển sản phẩm, lựa chọn danh mục MVP cho sản phẩm hoặc tính năng trong từng giai đoạn

– Viết tài liệu đặc tả tính năng, wireframe/mockup, flow,… cho từng yêu cầu phát triển sản phẩm

– Theo dõi và tiếp nhận các yêu cầu phát triển/cải thiện sản phẩm từ stakeholders. Xem xét và ưu tiên các yêu cầu đặc biệt cần được thêm vào trong mỗi sprint

– Measuring”

Required skills

“- Có từ 1-2 năm làm việc tại vị trí Product Owner hoặc Business Analyst

– Có kiến thức về quản lý vòng đời sản phẩm tại các công ty Bất động sản, Tài chính, Ngân hàng, các công ty sản phẩm Công nghệ

– Quen thuộc với phương pháp Agile, kết hợp Agile & Waterfall, phương pháp quản lý Sprint health

– Quen thuộc với việc triển khai/tổ chức các sự kiện trong Sprint: Daily meeting, Sprint planning, Sprint review, Retrospective,…

– Có kinh nghiệm về các công nghệ định hướng dịch vụ để có thể hiểu được sự phụ thuộc giữa các dịch vụ và hướng tới các giải pháp kỹ thuật cho các hệ thống nhiều tầng

– Kinh nghiệm giao tiếp với các bên liên quan kỹ thuật và phi kỹ thuật trên nhiều đơn vị kinh doanh

– Thành thạo sử dụng các công cụ vẽ mockup, wireframe trên Figma, Balsamiq, Whimsical,…

– Có tư duy sản phẩm, tư duy thiết kế và trải nghiệm người dùng (UI/UX)

– Có kỹ năng làm việc độc lập hoặc nhóm, chủ động, nhanh nhẹn”

Benefit

income salary