Sales Logictic Manager

Job Description

– Quản lý, giám sát quá trình làm việc của toàn bộ nhân viên phòng kinh doanh
– Phân công công việc, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng nhân viên kinh doanh;
– Đàm phán, soạn thảo các hợp đồng kinh tế liên quan đến các dịch vụ do công ty cung cấp;
– Lập kế hoạch kinh doanh theo tháng, quý, năm;
– Tìm kiếm các nguồn hàng cho Công ty;
– Phối hợp với nhân viên Marketing để quảng bá dịch vụ cho công ty;
– Lập kế hoạch và có báo cáo phân tích thị trường về các tuyến vận chuyển. Điểm mạnh, điểm yếu…;
– Đề xuất nhân sự của phòng sales cho Ban Giám đốc;
– Lập kế hoạch đào tạo nhân viên kinh doanh;
– Đề xuất chính sách thưởng phạt của phòng sales và các nhân viên sales;
– Đề xuất các ý kiến về việc xây dựng cơ chế trả lương cho phòng kinh doanh;

Required skills

- Có kinh nghiệm 3 năm trở lên, làm việc tại vị trí trưởng phòng kinh doanh trong lĩnh vực logistics.
- Khả năng quản lý tốt;
- Có nguồn khách hàng ổn định;
- Khả năng tìm kiếm khách hàng, đàm phán tốt;
- Yêu cầu bằng cấp: Trình độ cao đẳng trở lên, ưu tiên các ứng viên có trình độ đại học.
- Sử dụng tiếng anh trôi chảy, đáp ứng nhu cầu công việc. Ưu tiên những ứng viên biết sử dụng thư tín thương mại..