Giám Đốc Nhân Sự

Locations

Ha Noi

Salary

Negotiate

Experience

3 year 3 year

Job type

Full-Time Permanent

Industry

Telecommunications

Job ID

1256

NIC’s Client

Job Description

– Xây dựng Mô hình tổ chức phù hợp với chiến lược phát triển của Tổng Công ty.
– Xây dựng định biên nhân sự, mô tả công việc từng vị trí chức danh toàn Tổng Công ty.
– Đánh giá nhân sự, bố trí sắp xếp phù hợp.
– Tuyển dụng đáp ứng yêu cầu về số lượng, chất lượng, thời gian.
– Đào tạo, phát triển nguồn nhân sự phù hợp chiến lược phát triển của Tổng Công ty.
– Xây dựng, đề xuất cải tiến chế độ chính sách, lương, thưởng đãi ngộ, đảm bảo mục tiêu gắn thu nhập của người lao động với hiệu quả công việc.

Yêu cầu công việc:
– Yêu cầu Nam; Tuổi từ 30-40
– Kinh nghiệm: Đã từng làm tại các vị trí Giám đốc nhân sự tại các công ty lớn, Ưu tiên công ty toàn cầu.
– Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành quản trị nhân lực, luật, kinh doanh
– Tiếng Anh: Sử dụng tốt Tiếng Anh.