Unity Games

Locations

Ha Noi

Salary

Negotiate

Experience

0 year 0 year

Job type

Full-Time Permanent

Industry

IT - Software

Job ID

1388

NIC’s Client

Job Description

• Tham gia vào tất cả các công đoạn phát triển game, các dự án mô phỏng, điều khiển mô hình 3D chủ yếu dành cho thị trường Nhật Bản có sử dụng Unity
• Dĩ nhiên làm game không thể không nói đến việc chơi game, những ý tưởng của team sẽ được kết hợp lại để lên kế hoạch phát triển trong công ty, tất cả những ý tưởng, đặc biết những ý tưởng dị nhất sẽ được chú ý đến nhiều nhất

Required skills

• Đam mê chơi game & làm game • Ít nhất 2 năm kinh nghiệm lập trình game • Nắm vững ngôn ngữ lập trình C#, C++ và các Design Patterns • Nắm vững về ngôn ngữ shader và các post-processing effects • Hiểu biết về những công nghệ và kỹ thuật hoạt hình như IK/FK blend, blendshape, blend tree và state machineDesired Skills: • Sử dụng tốt Maya, Photoshop • Có hiểu biết về các đại số và số học, các thuật toán như matrix, vector và quaternion • Có hiểu biết về các công thức và yếu tố vật lý, đã từng làm việc với engine vật lý • Niềm đam mê và nhiệt huyết với game • Không ngại khó khăn, luôn luôn, không bao giờ ngừng học hỏi kỹ thuật và công nghệ mới • Có hiểu biết về AR và VR là lợi thế