Trưởng Phòng Dịch Vụ Khách Hàng

Locations

Ho Chi Minh

Salary

Negotiate

Experience

5 year 5 year

Job type

Full-Time Permanent

Industry

Civil/Construction

Job ID

1403

NIC’s Client

Job Description

1. Chăm sóc khách hàng mua Bất động sản
– Lập và tổ chức thực hiện kế hoạch chăm sóc khách hàng hàng năm.
– Quản lý nhân sự chăm sóc khách hàng gồm: Nhân viên chăm sóc khách hàng; nhân viên thủ tục; nhân viên công nợ; nhân viên bàn giao căn hộ …
– Chịu trách nhiệm tuyên truyền và triển khai chính sách bán hàng mới tới toàn thể nhân viên và khách hàng.
– Hướng dẫn, đào tạo nhân viên mới; nghiệp vụ mới cho nhân viên.
– Giải quyết khiếu nại của khách hàng
2. Quản lý và phê duyệt hợp đồng mua bán nhà ở
– Tổ chức thực hiện việc chuẩn bị giao kết, ký kết hợp đồng mua bán căn hộ và các văn bản kèm theo
– Soát xét nội dung Hợp đồng và các văn bản kèm theo đảm tuân thủ qui trình làm việc.
3. Quản lý công nợ khách hàng
– Kiểm tra, giám sát việc theo dõi công nợ khách hàng
– Đề xuất các giải pháp xử lý nợ, ngăn ngừa việc chậm thanh toán và nợ xấu của khách hàng.
– Đảm bảo đạt KPI công nợ.
4. Quản lý bàn giao căn hộ
– Tổ chức thực hiện việc kiểm tra căn hộ, bàn giao căn hộ cho khách hàng đúng tiến độ và qui trình làm việc.
5. Tổ chức thực hiện các dịch vụ sau bán hàng và các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Required skills

1. Trình độ: - Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế/ Quản trị Kinh doanh/ Luật 2. Kiến thức: - Kiến thức chung về luật và dịch vụ khách hàng. - Ưu tiên kiến thức về ngành BĐS 3. Kinh nghiệm quản lý: - 5 năm kinh nghiệm dịch vụ khách hàng - Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh BĐS 4. Kỹ năng: - Đọc hiểu tài liệu và giao tiếp tốt tiếng Anh tốt. - Thành thạo Excel, Word, Mail merge - Lãnh đạo, lập kế hoạch, quản lý thời gian, thương lượng, thuyết phục - Kỹ năng giao tiếp và trình bày - Kỹ năng xử lý tình huống - Kỹ năng phân tích và ra quyết định 5. Các yêu cầu khác: - Khả năng làm việc chủ động với áp lực cao - Khả năng phối hợp làm việc theo nhóm