Giám Đốc Kinh Doanh – Mốp Xốp

NIC's Client
- Khách hàng của NIC là công ty chuyên sản xuất và mua bán Mốp Xốp
Job Description

III/ Nhiệm vụ cụ thể:

- Lập và tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh của Công ty
- Tổ chức thu thập, phân tích, đánh giá thông tin thị trường và đưa ra đề xuất, kiến nghị
- Thực hiện chính sách kinh doanh của Công ty
- Phê duyệt và kiểm soát các hợp đồng bán hàng cấp Công ty theo quy định của Công ty
- Triển khai các hoạt động hỗ trợ khách hàng
- Chịu trách nhiệm trong hoạt động SXKD trước Ban Tổng Giám đốc và các cơ quan quản lý Nhà Nước khác
- Quản lý các hoạt động kinh doanh của Công ty đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của Công ty và Luật pháp Việt Nam
- Phê duyệt phương án kinh doanh của nhóm
- Đào tạo nhân viên đảm bảo cung cấp đủ nguồn nhân lực trong phạm vi phụ trách
- Xây dựng và phát triển dịch vụ khách hàng
- Lên kế hoạch bán hàng định kỳ năm/quý/tháng
- Đảm bảo sự phù hợp các hoạt động của Công ty với hệ thống chất lượng
- Tổ chức xử lý khiếu nại khách hàng cấp Công ty
- Tổ chức tuyển dụng và đào tạo các vị trí, các cán bộ nhân viên của Công ty.
- Đánh giá nhân viên dưới quyền
- Thu thập, phê duyệt các chỉ tiêu chất lượng liên quan
- Báo cáo về hoạt động kinh doanh của Công ty cho Ban Tổng Giám đốc

Yêu Cầu:
'- Có kinh nghiệm quản lý kinh doanh bên ngành mốp xốp
- Xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh cho Công ty mới thành lập
- Xây dựng và phát triển phòng kinh doanh theo định hướng của Công ty

Job Requirements

- Required Number: 1

- Year Experience: 2 Years

- Minimum Career Level: Manager

- Minimum Education Level: Bachelor Degree

- Job Skills:

- Language:

- Computer Skill:

- Non Technology Skill:

- Others skill:

Job Overview

Job Title
Giám Đốc Kinh Doanh – Mốp Xốp

Experience Level
Manager

Range Of Age
-

- Gender: All

Working Type
Full-Time

Salary Range
20000000 - 30000000 VND/Month

Work Location
Ho Chi Minh

- Job Category: Industrial Products

- Benefits:

- Profile Consist:

Consultant

Nguyễn Thị Tuyết Hồng

Email: hongntt@nicvn.com

Tel: +84-8 3824 4988 (ext 213)

Mobile: +84 987083864


Benefits

Contact Us

- Contact Person: Nguyễn Thị Tuyết Hồng
- Email: hongntt@nicvn.com
- Tel: +84-8 3824 4988 (ext 213)
- Mobile: +84 987083864