Phó Giám Đốc Đào Tạo

Locations

Ho Chi Minh

Salary

1,700 - 3,300 USD

Experience

5 year 5 year

Job type

Full-Time Permanent

Industry

Retail/Wholesale

Job ID

1832

NIC’s Client

Job Description

– Xác định nhu cầu đào tạo hệ thống chuỗi bán lẻ.
– Đề xuất kế hoạch đào tạo toàn hệ thống chuỗi bán lẻ.
– Chịu trách nhiệm chính xây dựng chính sách, quy trình đào tạo; xây dựng và cập nhật bộ tiêu chuẩn đào tạo theo chức danh công việc.
– Đề xuất kế hoạch và chương trình đánh giá hiệu lực/hiệu quả sau đào tạo.
– Triển khai đánh giá hiệu lực/hiệu quả sau đào tạo.

Required skills

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế/Luật/QTNL - Ngoại ngữ: Anh văn trình độ B - Vi tính: sử dung thành thạo vi tính văn phòng, internet. - Có kinh nghiệm quản lý 02 năm trở lên. - Nắm vững chính sách, pháp luật Lao động và các văn bản pháp luật có liên quan đến NLĐ - Có kiến thức và kỹ năng quản trị nhân lực. - Am hiểu tâm lý nhân viên - Am hiểu môi trường văn hóa và tình hình kinh doanh của Liên hiệp - Thành thạo các kỹ năng: Giao tiếp, làm việc nhóm, phân công công việc, giải quyết vấn đề. - Kỹ năng phân tích, tư duy logic, năng động, cẩn thận, nhạy bén. Có thể đi công tác. - Có khả năng chịu áp công việc lực cao