Accounting Staff – Yen Bai Factory

Locations

Yen Bai

Salary

Negotiate

Experience

0 year 0 year

Job type

Full-Time Permanent

Industry

Agriculture

Job ID

1839

NIC’s Client

Job Description

Mục đích công việc:
Vị trí này chủ yếu đảm nhiệm nghiệp vụ kế toán thanh toán , kế toán sản xuất , theo dõi nhập, xuất hàng hóa , công tác chấm công, trả lương cho công nhân …và công tác hành chính nội bộ phát sinh tại nhà máy.

Mối liên hệ tổ chức:
Báo cáo cho: Ban giám đốc/ Giám đốc khối XNK/Kế Toán trưởng/ Quản lý nhà máy

Trách nhiệm và nhiệm vụ chính:
1. Làm thủ tục nhập hàng hoá, nguyên vật liệu , vật tư từ bộ phận mua đảm bảo đúng theo nội dung đơn hàng và các quy trình đã được thiết lập.
2. Làm các thủ tục xuất vật tư, phụ tùng, hàng hoá, nguyên vật liệu để phục vụ sản xuất kinh doanh kịp thời, đúng số lượng, chất lượng, tuân thủ theo các quy trình chuẩn; cung cấp các chứng từ kịp thời, cần thiết để cập nhật vào qui trình quản lý hàng tồn kho.
3. Làm báo cáo sản xuất tại nhà máy , Kiểm soát các tiêu hao theo định mức.Thực hiện việc cập nhật, ghi chép và lưu giữ sổ sách, số liệu nhập, xuất hàng hóa và các chứng từ liên quan đảm bảo bảo mật thông tin, an toàn, có hệ thống.
4. Thực hiện công tác chấm công, chốt dữ liệu chấm công, theo dõi giờ làm thêm của nhân viên và công nhân tại Nhà máy để phục vụ cho công tác chi trả lương cho người lao động.
5. Thực hiện các công việc chuẩn bị số liệu, chứng từ và các công việc cần thiết khác để phối hợp với Phòng Kế toán Công ty tiến hành công tác kiểm kê nội bộ theo định kỳ/ và lập các báo cáo theo yêu cầu của phòng kế toán và của cấp trên.
6. Làm thủ tục thanh toán cho những khoản tạm ứng, các khoản phải trả đến hạn (phát sinh nội bộ tại Nhà máy) đảm bảo các chứng từ thanh toán phải đầy đủ, số liệu chính xác và hợp lệ theo quy định của Công ty và chế độ kế toán hiện hành, thanh toán đúng thời hạn.
7. Phối hợp với Kế toán kho lập các báo cáo định kỳ/theo yêu cầu phản ánh số liệu về tình hình sản xuất, tồn kho tại Nhà máy chính xác, kịp thời.
8. Tuân thủ tuyệt đối quy định về bảo mật thông tin của Công ty đặc biệt là những vấn đề liên quan đến số liệu hàng hóa nhập – Xuất – Tồn.
9. Thực hiện các công việc hành chính của Nhà máy Yên Bái.
10. Đảm nhận bất cứ trách nhiệm hoặc nhiệm vụ nào được Ban Giám Đốc giao/ Quản lý nhà máy giao cho.

Tính đặc trưng và sự thách thức đối với công việc
1. Công việc theo dõi sự biến động của nhập, xuất hàng hóa và theo dõi chấm công người lao động đôi khi phải thực hiện ngoài giờ hành chính để kịp thời đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và kịp tiến độ giao nhận hàng hóa, làm việc với người lao động trình độ thấp lên cần có sự linh hoạt và khéo léo.
2. Vị trí này đỏi hỏi sự chi tiết, chính xác, trung thực và trách nhiệm cao trong thực hiện công việc để tránh những nhầm lẫn, sai xót ảnh hưởng đến hoạt động của nhà máy nói riêng và toàn Công ty nói chung.

Bằng cấp & Kinh nghiệm:
o Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành kế toán trở lên
o Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng và hiểu biết yêu cầu cho vị trí
o Hiểu biết về nghiệp vụ
o Sử dụng thông thạo các chương trình tin học văn phòng đặc biệt là chương trình bảng tính Excel
Tính cách và năng lực ứng xử
o Chi tiết, cẩn thận
o Khả năng phân tích, tỉ mỉ
o Trung thực và liêm chính
o Gọn gàng, ngăn nắp
o Trách nhiêm cao với công việc