Giám Đốc Kinh Doanh – Nón Bảo Hiểm

Locations

Ho Chi Minh

Salary

20,000,000 - 25,000,000 VND

Experience

2 year 2 year

Job type

Full-Time Permanent

Industry

Retail/Wholesale

Job ID

1847

NIC’s Client

Job Description

– Chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của Công ty trước Ban giám đốc.
– Lập kế hoạch và triển khai thực hiện các hoạt động kinh doanh theo yêu cầu và mục tiêu của Ban Giám Đốc.
– Tổ chức thực hiện công tác bán hàng bao gồm: Xây dựng quy trình bán hàng; Quản lý tiếp nhận yêu cầu hàng hoá; Phân bổ hàng hoá; Phân công và điều hành nhân sự tại khu vực quản lý; Quản lý và cập nhật các dữ liệu bán hàng; Thực hiện các chương trình marketing theo yêu cầu của công ty.
– Tổ chức thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng; Xử lý các khiếu nại của khách hàng.
– Tổ chức việc kiểm tra đánh giá việc bảo quản sản phẩm, chăm sóc hình ảnh cửa hàng.
– Đánh giá định kỳ và điều chỉnh các hoạt động kinh doanh, marketing.
– Phân tích, lập báo cáo về khách hàng và xu hướng tiêu dùng.
– Phân tích và lập dự báo bán hàng.
– Quản lý, giám sát & đo lường các nhân sự cấp dưới để đạt được chỉ tiêu đề ra.
– Xây dựng kế hoạch nhân sự ngắn hạn và dài hạn cho khu vực quản lý.
– Tuyển dụng và đào tạo nhân sự cấp dưới để đạt được các chỉ tiêu đã cam kết.
– Báo cáo về hoạt động kinh doanh của Công ty cho Ban Giám đốc.
– Thực hiện công tác quản lý, điều phối hoạt động kinh doanh của các Trưởng phòng kinh doanh (nội địa, quốc tế).

YÊU CẦU:
– Trình độ học vấn: Đại học
– Ngoại ngữ: Tiếng Anh ( Biết tiếng Hoa là một lợi thế)
– Có ít nhất 2 năm ở vị trí tương đương.
– Có kỹ năng quản lý.
QUYỀN LỢI:
– Đóng BHXH đầy đủ
– Hưởng các chế độ phúc lợi của Công ty.
– Nghỉ Lễ Tết theo quy định của Nhà nước.
– Hưởng hoa hồng kinh doanh