Quản Đốc Phân Xưởng Ép Nhựa – Long An

Locations

Long An

Salary

15,000,000 - 20,000,000 VND

Experience

3 year 3 year

Job type

Full-Time Permanent

Industry

Manufacturing

Job ID

1861

NIC’s Client

Job Description

Quản Đốc Phân Xưởng Ép Nhựa
Nhiệm vụ cụ thể:

1. Chịu trách nhiệm trước Ban Giám Đốc về công tác quản lý, sử dụng lao động, máy móc thiết bị có hiệu qủa nhất tại Xưởng Khuôn và Xưởng Ép nhựa.
2. Quản lý toàn bộ hoạt động Xưởng Khuôn, bao gồm công tác sửa chữa, bảo trì, gia công mới khuôn đáp ứng nhu cầu sản xuất và phát triển sản phẩm mới.
3. Chịu trách nhiệm nhận kế hoạch sản xuất, tổ chức điều hành thực hiện đạt kế hoạch sản xuất đảm bảo kỹ thuật, chất lượng sản phẩm và đạt năng suất trước Ban Giám Đốc.
4. Đảm bảo tiến độ sản xuất, tiến độ giao nhận hàng hóa với công doạn sau.
5. Xác lập và đánh giá năng lực sản xuất của hệ thống thiết bị sản xuất và nguồn nhân lực.
6. Đảm bảo tuân thủ nội qui kỷ luật lao động
7. Định mức, định biên nhân sự sản xuất và theo dõi tần suất hoạt động của hệ thống thiết bị, phối hợp với phòng kỹ thuật trong công tác bảo trì.
8. Đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng trong quá trình sản xuất, tuân thủ các hướng dẫn và qui trình.
9. Đảm bảo và không ngừng nâng cao năng suất lao động dựa trên định mức năng suất và cải tiến định mức liên tục.
10. Tìm kiếm các giải pháp tiết kiệm và giảm lãng phí nguồn lực sản xuất.
11. Thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất theo qui định và yêu cầu của Ban Giám đốc. Đảm báo tính trung thực và trình bày khoa học của các báo cáo
12. Tổ chức thực hiện việc hướng dẫn tiêu chuẩn, thao tác chất lượng theo đúng yêu cầu của khách hàng và yêu cầu chất lượng của sản phẩm.
13. Hướng dẫn, giám sát cho CBCNV trực thuộc về qui trình sản xuất, kế hoạch kiểm soát quá trình, hướng dẫn truy tìm sản phẩm thuộc hệ thống ISO 9001-2008.
14. Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện các hoạt động 5S – Kaizen trong phạm vi nhân sự và không gian quản lý.
15. Có trách nhiệm phối hợp với các bộ phận trong Công ty hoàn thành mục tiêu chung và duy trì mối quan hệ tích cực.

Trách nhiệm:
1. Duy trì và đảm bảo nội qui kỷ luật, tác phong lao động
2. Đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng, năng suất và tiến độ sản xuất.
3. Chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc về Công tác An toàn lao động, 5S, MMTB…
4. Duy trì và cải tiến liên tục năng lực sản xuất.
5. Duy trì và nâng cao hiệu quả, tinh thần làm việc và thái độ hợp tác của nhân viên với các bộ phận có liên quan.
6. Quản lý tổ chức công bằng và khách quan.
7. Duy trì hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO.
8. Thực hiện báo cáo theo quy định.
V. Quyền hạn:
1. Điều hành các hoạt động sản xuất hàng ngày trong phạm vi quản lý.
2. Sắp xếp, điều động nhân sự hợp lý để đảm bảo kế hoạch và tiến độ sản xuất
3. Đề xuất khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm nhân sự thuộc quyền quản lý.
4. Tham gia các cuộc họp Ban giám đốc và trình bày các ý kiến phục vụ công việc
5. Ký các phiếu đề xuất, đơn nghỉ việc, nghỉ phép, các biên bản bàn giao thành phẩm, bán thành phẩm trong quá trình triển khai sản xuất trước khi trình BGĐ phê duyệt.
6. Đề xuất công cụ, dụng cụ, nhân sự phục vụ công việc.
7. Được cấp phát Công cụ, dụng cụ làm việc phù hợp với tính chất và yêu cầu của vị trí.
Yêu Cầu
1. Tốt nghiệp đại học ngành Cơ khí chế tạo ĐH Bách khoa hoặc Sư phạm kỹ thuật.
2. Biết vi tính văn phòng, Anh văn giao tiếp.
3. Giới tính Nam, tuổi từ 30 trở lên.
4. Có kinh nghiệm tối thiểu 5 năm về gia công, sửa chữa khuôn cho ngành ép nhựa, và tối thiểu 2 năm ở vị trí quản lý tương đương.
5. Có kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức triển khai và kiểm soát hiệu quả công việc trong môi trường sản xuất.
6. Có hiểu biết về 5S, Kaizen.
7. Trung thực, khách quan và có tinh thần trách nhiệm.
8. Có thể tăng ca khi có yêu cầu.