Trưởng Phòng Kinh Doanh XNK (Ngành Dệt May)

Locations

Tay Ninh

Salary

Negotiate

Experience

0 year 0 year

Job type

Full-Time Permanent

Industry

Manufacturing

Job ID

1910

NIC’s Client

Job Description

1. Mục tiêu công việc :
– Quản lý mọi hoạt động của lực lượng nhân viên bán hàng một cách hiệu quả nhất.
– Tham mưu cho Ban TGĐ trong công tác hoạch định, tổ chức thực hiện toàn bộ công tác liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công Ty.
– Duy trì và phát triển khách hàng, thị trường để đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty.

2. Nhiệm vụ :
2.1 Hoạch định:
– Tham gia cùng Ban TGĐ và trưởng phòng các đơn vị xây dựng mục tiêu, kế hoạch hoạt động hàng tháng/quý của Phòng KD và của Công ty.
– Hoạch định chiến lược và tác vụ, tổ chức thực hiện kế hoạch bán hàng được phê duyệt cũng như chủ trương, chỉ đạo của TGĐ.
– Tổ chức, phân công và quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát toàn bộ nhân viên bán hàng, tài sản, nghiệp vụ chuyên môn của lực lượng bán hàng.

2.2 Kinh doanh:
– Thành thạo công việc của trưởng nhóm đồng thời có khả năng chỉ đạo, dẫn dắt, hướng dẫn các công việc của Phòng KD.
– Hoạch định chiến lược KD của Công Ty, thiết lập mục tiêu, phát triển thị trường, phụ trách cân bằng giữa sản xuất và tiêu thụ của toàn Công Ty.
– Đôn thúc nhân viên phát triển thị trường mới, phát triển khách hàng mới.
– Phân công một cách có hiệu quả, hoàn thành mục tiêu đúng thời hạn theo đúng hướng của Công Ty.
– Hoạch định công việc của phòng, tiến độ kinh doanh, hỗ trợ, khuyến khích nhân viên đạt mục tiêu.
– Thu thập thông tin biến động giá thị trường, thay mặt công ty để nghiên cứu sách lược, phát triển kinh doanh đúng đắn.
– Thiết lập và phân tích các biểu mẫu của Phòng, đưa ra hướng cải thiện theo phương pháp PDCA.
– Hỗ trợ nhân viên theo quan điểm PDCA để cải thiện hiệu quả công việc, đạt được mục tiêu một cách tối ưu.
– Chỉ định việc thực thi theo quy trình SOP, thiết lập các điểm kiểm tra để cải thiện kết quả công việc.
– Am hiểu tình hình cung cầu của thị trường dệt may, các quy định pháp luật, luật thuế.
– Dự đoán được tình hình nguyên liệu, tình hình thị trường, dự tính được kết quả kinh doanh đồng thời có phản ứng kịp thời.
– Dự đoán khả năng tiêu thụ của công ty, khống chế chi phí của phòng đạt lợi nhuận để góp phần vào lợi nhuận lớn của công ty.
– Khách quan trong việc đánh giá từng nhân viên, các nhóm, từng sự việc, phối hợp hỗ trợ các bộ phận liên quan hoàn thành công việc.
– Không ngừng học hỏi, đưa ra phương pháp quản lý thích hợp.
– Trang bị quan niệm đồng đội, đối với việc đột xuất phát sinh có thể phối hợp. hỗ trợ đồng nghiệp giải quyết vấn đề.
– Nhận nhiệm vụ từ cấp trên, sau khi hiểu rõ, vạch định phương pháp ( suy nghĩ, lắng nghe, hỏi rõ và làm thêm những việc mà cấp trên không đề cập tới)
– Hỗ trợ Giám Đốc PTKD hoàn thành nhiệm vụ công ty, tăng trưởng hỗ trợ nhóm trưởng, nhân viên.
– Có khả năng nâng cao tính chấp hành của bản than và của nhân viên.
– Quản lý các đơn hàng của phòng, đảm bảo đáp ứng kịp thời, đầy đủ nguồn hàng cho nhu cầu của khách hàng.
– Tính toán và phản ánh chính xác, kịp thời, đúng chế độ kết quả kiểm kê tài sản, làm đầy đủ và kịp thời mọi thủ tục để xử lý và hạch toán các khoản thừa, thiếu, hư hỏng, mất mát tài sản.
– Cung cấp các báo cáo số liệu kinh doanh theo chế độ định kỳ hoặc đột xuất của Ban TGĐ.
– Đảm bảo hiệu quả kinh doanh theo mục tiêu của đơn vị và Công Ty.
– Xem xét, đề xuất giải quyết các vấn đề liên quan đến khách hàng trên tinh thần đôi bên không bị thiệt hại.
– Xây dựng chính sách bán hàng để phù hợp từng thời điểm cụ thể đẻ gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

2.3 Nhân Sự
– Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và tổng hợp đánh giá việc tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện, đề bạt, điều động, khen thưởng, kỷ luật và đánh giá nhân sự trong phòng KD.
– Xem xét, giải quyết mọi thắc mắc, khiếu nại của nhân viên phù hợp với nội quy và chính sách của Công Ty.
– Tổ chức đạo tạo, nâng cao kỷ năng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên trong đơn vị.

3. Trách nhiệm:
– Chịu trách nhiệm báo cáo trước GĐ PTKD và TGĐ về chức năng và nhiệm vụ được giao.
– Chịu trách nhiệm cung cấp đơn hàng dự kiến tháng sau cho P.KHST hàng tháng.
– Chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh: doanh số bán, doanh thu, chi phí đã được giao theo từng năm hoặc từng giai đoạn.
– Chịu trách nhiệm quản lý công nợ theo hướng chỉ đạo của GĐ PTKD và TGĐ.
– Chịu trách nhiệm quản lý tài sản được giao cho đơn vị không để thất thoát, hư hỏng.
– Quản lý nhân viên trong đơn vị tuân thủ các quy định làm việc của Công Ty.
– Chấp hành nội quy, quy chế làm việc của Công Ty. Chịu trách nhiệm liên đới về những vi phạm do nhân viên trong bộ phận gây ra. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi vi phạm pháp luật trong kinh doanh.
– Tổ chức chỉ đạo thực hiện, kiểm tra việc thực hiện công việc của nhân viên, các công việc khách theo yêu cầu của Ban TGĐ.
– Chịu trách nhiệm về các cam kết bảo mật của phòng KD bao gồm thông tin liên quan đến danh sách khách hàng, giá bán giữa các khách hàng, thông tin về chính sách và chế độ lương thưởng và bất cứ thông tin nào khác không được công bố rộng rãi.
– Đảm bảo an ninh thông tin trong hoạt động của phòng.
– Phối hợp với nhóm ứng phó sự cố máy tính mạng, nhóm ứng phó sự cố thiên tai và Ban an ninh trong việc đảm bảo an ninh thông tin trong hoạt động của phòng và công ty.
– Tổng hợp, đề xuất, báo cáo các vấn đề an ninh của phòng, thông qua phụ trách đơn vị, gửi đến các phòng ban chức năng liên quan (Ban an ninh, phòng quản trị mạng, đại diện an ninh công ty).
– Tham gia đánh giá rủi ro khi cần.
– Chịu sự điều động của Ban an ninh khi có yêu cầu.

4. Tiêu chuẩn nhân sự :
– Trình độ văn hóa: tốt nghiệp Đại Học Ngoại Thương/Kinh Tế, Đại Học QTKD trở lên.

Chuyên môn:
– Thông thạo ngoại ngữ 2 ( trình độ C trở lên, ưu tiên Tiếng Anh hoặc Tiếng Hoa )
– Tốt nghiệp các lớp bồi dưỡng về kỹ năng quản lý.

Sức khỏe: tốt
– Phẩm chất:
– Có khả năng chịu áp lực công việc cao.
– Có tính kỷ luật cao.
– Cẩn thận, năng động, sáng tạo, quyết đoán.
– Có óc cầu tiến và ham học hỏi.

Ưu tiên:
– Kiến thức: có kiến thức về XNK, ngành hàng sợi, thị trường dệt may.
– Kinh nghiệm: đã từng làm công tác quản lý và điều hành tối thiểu 5 năm, ưu tiên ngành dệt may.

Kỷ năng:
– Có năng lực tư duy sáng tạo, hệ thống.
– Sử dụng thành thạo các phần mềm như World, Excel…
– Có kỷ năng giao tiếp.