Quản Lý Sản Xuất Điều Chuyên Sâu (Bắc Tân Uyên - Bình Dương)

Visimex JSC
- Khách hàng của NIC là công ty chuyên về kinh doanh và xuất khẩu các mặt hàng nông sản như tiêu, cafe, điều, quế, hồi, ....
Job Description

Thử nghiệm sản phẩm mới:
- Phối hợp với Chuyên viên hóa phẩm xây dựng kế hoạch thực hiện thử nghiệm sản phẩm mới
- Chỉ đạo, điều hành tổ chức thử nghiệm sản phẩm mới theo yêu cầu;

Sản xuất và chế biến:
- Chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện các hoạt động sản xuất - chế biến theo đơn hàng và theo yêu cầu,bao gồm thu mua các nguyên vật liệu cho sản xuất;
- Triển khai các hoạt động sơ chế/chế biến nguyên vật liệu, đóng gói sản phẩm, bốc xếp hàng hóa.

Triển khai & Quản lý:
* Hàng hóa, nguyên vật liệu:
- Theo dõi tình trạng hàng hóa, nguyên vật liệu trong kho; tiến độ sản xuất và chất lượng sản phẩm qua các công đoạn chế biến;
- Xây dựng phương án phòng chống, ngăn ngừa và xử lý sự cố hàng hóa;
- Giám sát thực hiện vệ sinh công nghiệp, diệt côn trùng, phối hợp tổ chức việc hun trùng đối với hàng hóa của nhà máy;
- Kiểm tra và xác nhận các số liệu liên quan đến quá trình sản xuất, nhập hàng hóa để phục vụ cho việc thanh toán.
* Máy móc trang thiết bị:
- Kiểm tra tình hình hoạt động, thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ;
- Kiểm soát các chi phí bảo dưỡng, sửa chữa hợp lý;

Quản lý Nhân sự:
- Tổ chức, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát quá trình làm việc của công nhân;
- Sắp xếp, bố trí nhân sự phù hợp với năng suất của bộ phận;
- Đề xuất các giải pháp tăng hiệu quả sản xuất;

Quản lý Hành Chính:
- Tổ chức triển khai thực hiện nội quy, công tác 5S, ATVSLĐ, PCCC, thiên tai, bão lụt, đảm bảo an ninh của Nhà máy;

ISO, HACCP:
- Áp dụng hệ thống quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn ISO và theo quy định tại Nhà máy.

Công việc khác:
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ thân thiện với công nhân trong xưởng;
- Tiếp thu những ý kiến đóng góp, phản hồi của công nhân;
- Lập các báo cáo định kỳ/theo yêu cầu phản ánh số liệu về tình hình SXKD

Job Requirements

- Required Number: 1

- Year Experience: 5 Years

- Minimum Career Level: Manager

- Minimum Education Level: Bachelor Degree

- Job Skills: - Tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản lý kinh doanh hoặc kinh tế.
- Ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc trong đó tối thiểu 02 năm đảm trách các chức danh quản lý. Ưu tiên trong nghành chế biến thực phẩm.
- Kiến thức về quản lý và điều hành sản xuất
- Kiến thức cơ ban về quản trị nhân sự
- Kiến thức tốt về kỹ thuật chế biến sản xuất điều;
- Kiến thức về bảo quản hàng hóa nông sản.
- Kiến thức về sản xuất, thương mại và chế biến điều chuyên sâu.
- Kỹ năng lãnh đạo và quản lý
- Kỹ năng về quản lý kho
- Kỹ năng giao tiếp
- Kỹ năng lập kế hoạch
- Kỹ năng sử dụng máy tính

- Language:

- Computer Skill:

- Non Technology Skill:

- Others skill:

Job Overview

Job Title
Quản Lý Sản Xuất Điều Chuyên Sâu (Bắc Tân Uyên - Bình Dương)

Experience Level
Manager

Range Of Age
-

- Gender: All

Working Type
Full-Time

Salary Range
Negotiable

Work Location
Binh Duong

- Job Category: Manufacturing

- Benefits:

- Profile Consist:

Consultant

Nguyễn Phạm Diễm Thúy

Email: thuynpd@nicvn.com

Tel: (84-28) 3824 4988 (Ext: 215)

Mobile: 0338090886


Benefits

Contact Us

- Contact Person: Nguyễn Phạm Diễm Thúy
- Email: thuynpd@nicvn.com
- Tel: (84-28) 3824 4988 (Ext: 215)
- Mobile: 0338090886