Giám Đốc Phát Triển (Bất Động Sản)

Locations

Ho Chi Minh

Salary

4,000 - 6,000 USD

Experience

4 year 4 year

Job type

Full-Time Permanent

Industry

Real Estate

Job ID

2128

NIC’s Client

Job Description

Vị trí: Giám Đốc Phát Triển (Bất Động Sản)
Nhiệm vụ:
1. Tìm kiếm và xúc tiến các cơ hội đầu tư (phát triển quỹ đất / dự án đầu vào)
2. Phân tích, đánh giá và đề xuất định hướng phát triển các dự án tiềm năng
Tiêu chuẩn:
– 3- 4 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
1. Có kinh nghiệm về thị trường bất động sản (ưu tiên bất động sản thương mại)
2. Có khả năng nhận định, đánh giá nhanh về tiềm năng phát triển của bất động sản tiềm năng
3. Có khả năng thương lượng tốt với đối tác
4. Ưu tiên có kinh nghiệm trong mua bán sát nhập doanh nghiệp