Giám Đốc Phát Triển (Bất Động Sản)

NIC's Client
-
Job Description

Vị trí: Giám Đốc Phát Triển (Bất Động Sản)
Nhiệm vụ:
1. Tìm kiếm và xúc tiến các cơ hội đầu tư (phát triển quỹ đất / dự án đầu vào)
2. Phân tích, đánh giá và đề xuất định hướng phát triển các dự án tiềm năng
Tiêu chuẩn:
- 3- 4 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
1. Có kinh nghiệm về thị trường bất động sản (ưu tiên bất động sản thương mại)
2. Có khả năng nhận định, đánh giá nhanh về tiềm năng phát triển của bất động sản tiềm năng
3. Có khả năng thương lượng tốt với đối tác
4. Ưu tiên có kinh nghiệm trong mua bán sát nhập doanh nghiệp

Job Requirements

- Required Number: 1

- Year Experience: 4 Years

- Minimum Career Level: Director

- Minimum Education Level: Bachelor Degree

- Job Skills:

- Language:

- Computer Skill:

- Non Technology Skill:

- Others skill:

Job Overview

Job Title
Giám Đốc Phát Triển (Bất Động Sản)

Experience Level
Director

Range Of Age
-

- Gender: All

Working Type
Full-Time

Salary Range
4000 - 6000 USD/Month

Work Location
Ho Chi Minh

- Job Category: Real Estate

- Benefits:

- Profile Consist:

Consultant

Nguyễn Thị Tuyết Hồng

Email: hongntt@nicvn.com

Tel: +84-8 3824 4988 (ext 213)

Mobile: +84 987083864


Benefits

Contact Us

- Contact Person: Nguyễn Thị Tuyết Hồng
- Email: hongntt@nicvn.com
- Tel: +84-8 3824 4988 (ext 213)
- Mobile: +84 987083864