Giám Đốc Điều Hành Công Ty Cấp 1(Bất Động Sản)

NIC's Client
- Khách hàng của NIC là một tập đoàn Bất Động Sản lớn
Job Description

Nhiệm vụ:
1. Điều hành, quản lý công ty mà mà tập đoàn có vốn đầu tư
2. Đưa ra định hướng phát triển hiệu quả cho công ty được giao quản lý
3. Lập kế hoạch hoạt động, phương án giám sát hoạt động của công ty, đảm bảo tuân thủ đúng theo định hướng của tập đoàn
4. Báo cáo tình hình hoạt động của công ty theo yêu cầu của Ban lãnh đạo Tập đoàn
Tiêu chuẩn:
1. Có kinh nghiệm hoặc từng đảm nhận vị trí quản lý ở các công ty bất động sản hoặc công ty đầu tư tài chính
2. Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực M&A

Job Requirements

- Required Number: 1

- Year Experience: 3 Years

- Minimum Career Level: Manager

- Minimum Education Level: Bachelor Degree

- Job Skills:

- Language:

- Computer Skill:

- Non Technology Skill:

- Others skill:

Job Overview

Job Title
Giám Đốc Điều Hành Công Ty Cấp 1(Bất Động Sản)

Experience Level
Manager

Range Of Age
-

- Gender: All

Working Type
Full-Time

Salary Range
4000 - 6000 USD/Month

Work Location
Ho Chi Minh

- Job Category: Real Estate

- Benefits:

- Profile Consist:

Consultant

Nguyễn Thị Tuyết Hồng

Email: hongntt@nicvn.com

Tel: +84-8 3824 4988 (ext 213)

Mobile: +84 987083864


Benefits

Contact Us

- Contact Person: Nguyễn Thị Tuyết Hồng
- Email: hongntt@nicvn.com
- Tel: +84-8 3824 4988 (ext 213)
- Mobile: +84 987083864