Phó Giám Đốc Phát Triển (BĐS)

Locations

Ho Chi Minh

Salary

50,000,000 - 90,000,000 VND

Experience

3 year 3 year

Job type

Full-Time Permanent

Industry

Real Estate

Job ID

2169

NIC’s Client

Job Description

Nhiệm vụ:
1. Tìm kiếm và xúc tiến các cơ hội đầu tư (phát triển quỹ đất / dự án đầu vào)
2. Phân tích, đánh giá và đề xuất định hướng phát triển các dự án tiềm năng
Tiêu chuẩn:
1. Có kinh nghiệm về thị trường bất động sản (ưu tiên bất động sản thương mại)
2. Có khả năng nhận định, đánh giá nhanh về tiềm năng phát triển của bất động sản tiềm năng
3. Có khả năng thương lượng tốt với đối tác