Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng (Đồng Nai – Thác Giang Điền)- Tiếng Hoa

Locations

Dong Nai

Salary

20,000,000 - 30,000,000 VND

Experience

2 year 2 year

Job type

Full-Time Permanent

Industry

Manufacturing

Job ID

2390

NIC’s Client

Job Description

1.Mô tả công việc:
– Xây dựng, triển khai kế hoạch quản lý chất lượng trong công ty.
– Quản lý hệ thống tiêu chuẩn sản phẩm, quy trình và tiêu chuẩn chất lượng của công ty và khách hàng.
– Hướng dẫn, hỗ trợ các bộ phận trong công ty thực hiện ISO, Phổ biến chính sách chất lượng và các mục tiêu chất lượng trong toàn công ty.
– Tổ chức công tác đánh giá nội bộ định kỳ theo tiêu chuẩn ISO, giám sát để đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng đảm bảo các yêu cầu của ISO cũng như liên tục cải tiến, nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng.
– Quan hệ với bộ phận, đơn vị bên ngoài về các vấn đề có liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng của công ty.
– Điều hành công việc, phân bổ nhân lực trong bộ phận hoàn thành các công việc được giao.
– Công việc cụ thể sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.
2.Yêu cầu công việc:
– Nam, Tốt nghiệp đại học chính quy.
– Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm đảm nhận vị trí tương đương ở các công ty sản xuất.
– Am hiểu hệ thống các tiêu chuẩn ISO. Có kinh nghiệm về quản lý hệ thống ISO, Đặc biệt ISO 9001
– Thành thạo tin học văn phòng.
– Tiếng Hoa giao tiếp tốt cả nói và viết