Nhân Viên Kinh Doanh (Tinh Bột) – (Phước Thái – Đồng Nai)

Locations

Dong Nai

Salary

Negotiate

Experience

1 year

Job type

Full-Time Permanent

Industry

Manufacturing

Job ID

2457

NIC’s Client

Job Description

• Tìm hiểu mở rộng thị trường.
• Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu doanh số kinh doanh theo kế hoạch.
• Xây dựng kế hoạch phát triển thị trường, kinh doanh.
• Cung cấp hàng phù hợp.
• Tư vấn khách hàng.
• Một số công việc cấp trên giao.

Required skills

swnd cv via email: [email protected]