Kỹ Thuật Viên Lắp Đặt Máy Bia Tươi

NIC's Client
-
Job Description

- Lắp đặt máy bia tươi ngoài thị trường.
- Thực hiện bảo dưỡng định kỳ; sửa chữa, thu hồi, luân chuyển máy bia khi có phát sinh ngoài thị trường.
- Cập nhật tình trạng tồn tại máy bia tại điểm bán, cung cấp các thông tin, giấy tờ có liên quan tới việc bàn giao, thu hồi, luân chuyển giữa các điểm có lắp máy bia.
- Cập nhật kiểm đếm thường xuyên theo lịch thăm viếng và theo kế hoạch kiểm kê của công ty.

Job Requirements

- Required Number: 24

- Year Experience: 1 Years

- Minimum Career Level: Experienced

- Minimum Education Level: Associate Degree

- Job Skills: - Có kiến thức về điện và điện lạnh.
- Có khả năng đi công tác ngoại tỉnh.
- Có chứng chỉ nghề về điện và điện lạnh (tối thiểu).

- Language:

- Computer Skill:

- Non Technology Skill:

- Others skill:

Job Overview

Job Title
Kỹ Thuật Viên Lắp Đặt Máy Bia Tươi

Experience Level
Experienced

Range Of Age
-

- Gender: All

Working Type
Full-Time

Salary Range
Negotiable

Work Location
Ho Chi Minh

- Job Category: Food - Beverage

- Benefits:

- Profile Consist:

Consultant

Nguyễn Phạm Diễm Thúy

Email: thuynpd@nicvn.com

Tel: (84-28) 3824 4988 (Ext: 215)

Mobile: 0338090886


Benefits

Contact Us

- Contact Person: Nguyễn Phạm Diễm Thúy
- Email: thuynpd@nicvn.com
- Tel: (84-28) 3824 4988 (Ext: 215)
- Mobile: 0338090886