Project Coordinator

Locations

Ho Chi Minh

Salary

500 - 600 USD

Experience

1 year 1 year

Job type

Full-Time Permanent

Industry

Real Estate

Job ID

832

NIC’s Client

Job Description

Yêu cầu công việc
– Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kiến Trúc
– Tiếng Anh hoặc tiếng Hoa giao tiếp tốt.
– Thành thạo MS. Office, MS. Project, các phần mềm kỹ thuật khác
– Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý dự án
– Khả năng giao tiếp và thuyết trình tốt.
Mô tả công việc
A. Pháp lý dự án:
– Làm việc với công ty tư vấn thiết kế Thực hiện hồ sơ bản vẽ & thuyết minh thiết kế trình duyệt theo các thủ tục pháp lý của dự án, theo dõi và chịu trách nhiệm trực tiếp. Thay mặt công ty làm việc với các cơ quan chức năng về các hồ sơ này.
– Kết hợp với các phòng ban của công ty để lập hồ sơ pháp lý trình duyệt theo đúng quy định của pháp luật và mục tiêu công ty đề ra.
– Báo cáo trực tiếp cho chủ quản về kế hoạch công việc, tiến trình thực hiện của các hồ sơ pháp lý, báo cáo những vướng mắc, phát sinh so với kế hoạch được duyệt, phối hợp các phòng ban có giải pháp xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh.
– Hỗ trợ cho các phòng ban liên quan hiểu rõ về các nội dung trong các tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế đang được các cơ ban ban nghành áp dụng trong từng trường hợp cụ thể nhằm giúp dự án đạt được hiệu quả cao nhất về kinh doanh.
B. Kiến trúc xây dựng dự án
– Biên soạn các bản vẽ chi tiết kiến trúc hổ trợ bộ phận kinh doanh cũng như các bộ phận liên quan khác lúc có yêu cầu.
– Hổ trợ trưởng nhóm kiến trúc xây dựng dự án kiểm soát vật liệu kiến trúc sử dụng tại dự án và kiểm soát, kiểm tra bản vẽ thi công trình duyệt từ nhà thầu
C. Quản lý dự án
– Theo dõi và cập nhật các thay đổi thiết kế trong quá trình thi công phục vụ cho công việc phê duyệt/ trình duyệt liên quan pháp lý dự án.
– Hỗ trợ phòng dự án theo dõi tiến độ xây dựng dự án phù hợp kế hoạch được phê duyệt
– Các công việc khác theo yêu cầu của phòng ban.