Phó Tổng Giám Đốc Kinh Doanh (Bất Động Sản) – HCM

Locations

Ho Chi Minh

Salary

1,500 - 2,000 USD

Experience

3 year 3 year

Job type

Full-Time Permanent

Industry

Real Estate

Job ID

2100

NIC’s Client

Job Description

Mô tả công việc
– Quản lý mọi hhoatj động bán hàng của công ty / công ty chi nhánh
– Xây dựng kế hoạch, chiến lược bán hàng, chiến lược marketing tổng thể
– Giám sát đôn đốc nhân viên trong việc triển khai hoạt động kinh doanh
– Quản lý, phát triển và đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân sự tại công ty/chi nhánh
– Tham mưu cho tổng Giám Đốc về hoạch định chiến lược
– Thực hiện các công việc chung theo chỉ đạo của Tổng Giám Đốc công ty
Yêu cầu công việc
– Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm ở vị trí tương đương
– Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành QTKD, MKT, BĐS,..
– Am hiểu thị trường, đối thủ cạnh tranh, nghiệp vụ, marketing, lập kế hoạch bán hàng
– Chịu được áp lục công việc cao.