Giám Đốc Dự Án Bất Động Sản - HCM

NIC's Client
-
Job Description

MỒ TẢ CỒNG VIỆC
- Tìm kiếm, khai thác các dự án Bất động sản khả thi.
- Lập các phương án tiền khả thi trước khi triển khai một dự án và tham mưu cho Ban lãnh đạo Công ty để lựa chọn ra phương án tối ưu.
- Đối ngoại, xử lý các công việc liên quan với các BỘ/SỞ/Ban/Ngành và cơ quan liên quan để thực hiện các thủ tục pháp lý, chuẩn bị đầu tư trong quá trình thực hiện dự án.
- Thực hiện các thủ tục có liên quan để triển khai dự án.
- Kiểm tra, theo dõi, hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, hồ sơ thiết kế, dự toán cho phù hợp với các quy định hiện hành và thực tế triển khai dự án.
-Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu.
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
- Tuổi từ 30 - 40 tuổi. Đại học chính quy ngành kiến trúc, xây dựng, KTXD, QTKD BĐS, kinh tế, tài chính, luật.
- Có từ 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Nắm vững các quy trình từ khâu lập kế hoạch đến triển khai thực hiện dự án.
- Am hiểu pháp luật về Đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản: Các bộ Luật liên quan đến đầu tư xây dựng, Nghị định, thông tư và các văn bản hướng dẫn thi hành, ... do Nhà nước ban hành.
- Có khả năng thiết lập mối quan hệ với các cơ quan nhà nước có thấm quyền.
- Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình, lập kế hoạch và báo cáo.
-Trình độ tin học: Thành thạo tin học văn phòng, powerpoint, MS project, autocad...
- Có thể đi công tác xa.
- Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc.
- Quyết liệt, chủ động trong công việc, dám nghĩ dám làm.
-Thái độ tích cực, khả năng tạo động lực cho bản thân và nhóm.
#Real Estate; #BĐS, bất động sản;#dự án; #; project; #giám đốc; #Director; #xây dựng; #construction; #buiding

Job Requirements

- Required Number: 1

- Year Experience: 4 Years

- Minimum Career Level: Manager

- Minimum Education Level: Bachelor Degree

- Job Skills:

- Language:

- Computer Skill:

- Non Technology Skill:

- Others skill:

Job Overview

Job Title
Giám Đốc Dự Án Bất Động Sản - HCM

Experience Level
Manager

Range Of Age
30-40

- Gender: All

Working Type
Full-Time

Salary Range
25000000 - 30000000 VND/Month

Work Location
Ho Chi Minh

- Job Category: Real Estate

- Benefits:

- Profile Consist:

Consultant

Nguyễn Thị Tuyết Hồng

Email: hongntt@nicvn.com

Tel: +84-8 3824 4988 (ext 213)

Mobile: +84 987083864


Benefits

Contact Us

- Contact Person: Nguyễn Thị Tuyết Hồng
- Email: hongntt@nicvn.com
- Tel: +84-8 3824 4988 (ext 213)
- Mobile: +84 987083864