Search jobs

Find 19 jobs

# Job title Company Location Salary Range
1Phiên Dịch Tiếng Hàn Cho Ban Tổng Giám Đốc (Người Hàn)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
2Tổng Giám Đốc Công Ty Con (Nông Nghiệp – Lương Thực)NIC's ClientHo Chi Minh3,000-5,000 USD
3Senior Product OwnerNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
4MT and GT Sales Manager (food and beverage)NIC's ClientHo Chi Minh1,500-2,000 USD
5Field Service OperationNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
6Recruitment Executive _ HCMNIC HR ConsultingHo Chi MinhNegotiable
7HR Sup/ HR Manager _ HCMNIC HR ConsultingHo Chi MinhNegotiable
8Phó Tổng Giám Đốc Kinh Doanh Dịch Vụ Xếp Hạng Tín Nhiệm -...NIC's ClientHo Chi Minh3,000-4,000 USD
9Chuyên Viên Phân Tích Xếp Hạng Tín Nhiệm – TPHCMNIC's ClientHo Chi Minh1,200-1,500 USD
10Quản Lý Dự Án (Senior Project Manager) - Nội ThấtNIC's ClientHo Chi Minh1,500-2,500 USD
11Chuyên Viên Tuyển Dụng MassNIC HR ConsultingHo Chi Minh8,000,000-10,000,000 VND
12Cost Accountant - FMCG Manufacturing - HCM OfficeNIC's ClientKon TumNegotiable
13Sales Manager (Automotive and Engineering Products)NIC's ClientHo Chi Minh700-1,000 USD
14QC - Training ManagerNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
15Trưởng phòng kinh doanhNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
16Trưởng Ban Quản lý Thiết KếNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
17Corporate Account ManagerNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
18Trưởng phòng Kế Hoạch – Dự báoNIC's ClientHo Chi Minh1,800-2,200 USD
19Sales Engineer (based in HCM or Binh Duong or North Vietnam)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable