Search jobs

Find 1387 jobs

# Job title Company Location Salary Range
21Sales Manager (E-Commerce/ Property)NIC's ClientHo Chi Minh1,000-1,500 USD
22Kế Toán Tổng Hợp (Bắc Tân Uyên - Bình Dương)NIC's ClientBinh DuongNegotiable
23Giám Đốc Kinh Doanh (Trang Thiết Bị Y Tế/ Thẩm Mỹ)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
24Chief Accountant cum Administrative Manager (Bau Bang -...NIC's ClientBinh DuongNegotiable
25Chuyên Viên R&D (Thực phẩm) - Bắc Tân Uyên - Bình DươngNIC's ClientBinh Duong7,000,000-8,000,000 VND
26Nhân Viên KCS (Điều Chuyên Sâu) - Bình DươngNIC's ClientBinh Duong6,000,000-7,000,000 VND
27Trưởng Phòng Kinh Doanh Máy Lạnh - HCMNIC's ClientHo Chi Minh20,000,000-40,000,000 VND
28Phó Phòng Kỹ Thuật Lò Hơi – HCM (dịch vụ)NIC's ClientHo Chi Minh15,000,000-20,000,000 VND
29Nhân Viên Vận Hành Máy – Bắc Tân Uyên Bình DươngVisimex JSCBinh Duong7,000,000-8,000,000 VND
30Brand Manager (Furniture - E-commerce)NIC's ClientHo Chi Minh2,000-3,000 USD
31Design Manager (Furniture - European)NIC's ClientHo Chi Minh5,000-6,000 USD
32Giám Đốc Kinh Doanh Thực Phẩm Đông Lạnh (HCM)NIC's ClientHo Chi Minh1,500-2,000 USD
33Sales Manager (Animal/ Animal Feed)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
34Trưởng Nhóm Marketing (Digital)NIC's ClientHo Chi Minh18,000,000-25,000,000 VND
35Merchandising Manager (Vanity/ Furniture Office)NIC's ClientHo Chi Minh1,500-2,500 USD
36Account Manager (Korean) - EDGE POLYMERNIC's ClientLong An2,000-5,000 USD
37Back-end Mobile Application DeveloperNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
38Front-end Mobile Application DeveloperNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
39Business Strategy Manager (Advertising/ Media)NIC's ClientHo Chi Minh3,500-4,500 USD
40Giám Đốc Kinh Doanh Quảng CáoNIC's ClientHo Chi Minh2,500-4,000 USD