Search jobs

Find 1107 jobs

# Job title Company Location Salary Range
21Erp Manager (Chuỗi Cung Ứng)NIC's ClientHo Chi Minh3,000-4,000 USD
22Industrial Sales Manager (Chemical/ Coating/ Painting)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
23Giám Đốc Kinh Doanh Ngành Hàng Thép (HCM)NIC's ClientHo Chi Minh400,000,000-60,000,000 USD
24Giám Đốc Kinh Doanh Ngành Hàng SơnNIC's ClientHo Chi Minh40,000,000-60,000,000 VND
25Nhân Viên Kinh Doanh -Lò Hơi (Q9)NIC's ClientHo Chi Minh8,000,000-10,000,000 USD
26Trưởng Phòng Kinh Doanh Lò Hơi (Q9)NIC's ClientHo Chi Minh20,000,000-25,000,000 VND
27Supply Chain Director (Retail) - HCMNIC's ClientHo Chi Minh3,000
28Planning and Development Director (Retail)NIC's ClientHo Chi Minh7,000-8,000 USD
29Sales Director (Retail) – Construction MaterialsNIC's ClientHo Chi Minh3,000-4,000 USD
30Purchasing Director (Commercial Products)NIC's ClientHo Chi Minh2,500-3,000 USD
31Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng Hệ Thống Nhà Máy (Bắc Tân...Visimex JSCBinh DuongNegotiable
32Sales Export Executive (Agricultural Product - Expat)Visimex JSCHo Chi MinhNegotiable
33IT Comtor Leader (Japanese)NIC's ClientHo Chi Minh1,500-2,500 USD
34Senior C&B (Outsourcing)NIC GROUPHo Chi Minh700-1,000 USD
35Trợ Lý Điều Hành Khối Hành ChínhNIC's ClientHo Chi Minh1,200-1,500 USD
36Trợ Lý Khối Quản Lý Dự ÁnNIC's ClientHo Chi Minh1,200-1,500 USD
37Trợ Lý Khối Kế Toán – Tài ChínhNIC's ClientHo Chi Minh1,200-1,500 USD
38Trợ Lý Khối Kế Hoạch – Kinh DoanhNIC's ClientHo Chi Minh1,200-1,500 USD
39Trợ Lý Bộ Phận Bảo VệNIC's ClientHo Chi Minh15,000,000-20,000,000 VND
40Sales Import - Export (Cashew Nuts)Visimex JSCHo Chi Minh1,000-1,500 USD