Search jobs

Find 1346 jobs

# Job title Company Location Salary Range
21Key Account Manager (FMCG/ Beverage)NIC's ClientDa NangNegotiable
22Giám Đốc Nhân Sự - HCM – Q5NIC's ClientHo Chi Minh30,000,000-40,000,000 VND
23Investment Manager (App Mobile)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
24Modern Trade Channel Manager (Beverage)NIC's ClientHo Chi Minh1,500-2,500 USD
25Trưởng Phòng Tài Chính Kế Toán (Thương Mại)NIC's ClientHo Chi Minh1,200-2,000 USD
26Sales Manager (Beverage)NIC's ClientHo Chi Minh1,500-2,500 USD
27Key Account Manager (FMCG/ Beverage)NIC's ClientHo Chi Minh1,000-2,000 USD
28Key Account Executive (FMCG/ Beverage)NIC's ClientDa Nang500-900 USD
29R&D Manager (FMCG)NIC's ClientDong Nai2,500-5,000 USD
30Trưởng Bộ Phận Kế Toán (Bến Lức - Long An)NIC's ClientLong An20,000,000-30,000,000 VND
31Trưởng Bộ Phận Kiểm Soát Nội Bộ (Bến Lức - Long An)NIC's ClientLong An20,000,000-30,000,000 VND
32General Accountant (Trading)NIC's ClientHo Chi Minh700-850 USD
33Trưởng Phòng Nhân SựNIC's ClientHo Chi Minh1,200-1,700 USD
34Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu (Nông Sản)Visimex JSCHo Chi MinhNegotiable
35Managing Director (Animal/ Animal Feed)NIC's ClientHo Chi Minh5,000-7,000 USD
36财务部主任 (Chủ Quản Tài Vụ)- Bình Dương – Bấc Tân UyênNIC's ClientBinh Duong1,300-1,600 USD
37Kế Toán Trưởng – Tiếng Hoa - Tây Ninh (Sản xuất)NIC's ClientTay Ninh1,500-2,000 USD
38Trưởng Phòng Kinh Doanh (Quảng Cáo/ Truyền Thông)NIC's ClientHo Chi Minh1,000-2,000 USD
39Marketing Director - FMCG - Phước Thái - Đồng NaiNIC's ClientDong Nai4,000-5,000 USD
40Account Director (Truyền Thông)NIC's ClientHo Chi Minh2,000-3,000 USD