Search jobs

Find 191 jobs

# Job title Company Location Salary Range
41Nhân Viên KCS (Hạt Điều - Qui Nhơn)Visimex JSCBinh DinhNegotiable
42Trưởng Nhóm Sản Xuất In Bao BìNIC's ClientHo Chi Minh500-600 USD
43Trưởng Phòng Lập Trình ERPNIC's ClientHo Chi Minh1,200-1,500 USD
44Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng - Bình TânNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
45Giám Đốc Sản Xuất(Nhựa) – Tiếng Hoa hoặc Tiếng Anh – Đức...NIC's ClientLong An30,000,000-50,000,000 USD
46Giám Đốc Sản Xuất(Nhựa) – Tiếng Hoa hoặc Tiếng Anh – Đức...NIC's ClientLong An30,000,000-50,000,000 VND
47Trưởng Phòng Sản Xuất(Tiếng hoa) – Đồng Nai (Thác Giang...NIC's ClientDong Nai20,000,000-30,000,000 VND
48Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng (Đồng Nai – Thác Giang...NIC's ClientDong Nai20,000,000-30,000,000 VND
49Kế Toán Trưởng – Tiếng Hoa (Sản xuất) – Đồng Nai (Thác...NIC's ClientDong Nai20,000,000
50Nhân Viên Nhân Sự (Bắc Tân Uyên - Bình Dương)Visimex JSCBinh Duong7,000,000-9,000,000 VND
51Nhân Viên Triển Khai ERP – Tiếng Hoa- Tiền GiangNIC's ClientTien Giang12,000,000-15,000,000 VND
52Nhân Viên Thanh Khoản (Tiền Giang) – Tiếng HoaNIC's ClientTien Giang8,000,000-10,000,000 VND
53Phó Phòng Xuất Nhập Khẩu (Thanh Khoản) – Tiền Giang – Tiếng...NIC's ClientTien Giang12,000,000-20,000,000 VND
54Factory Manager (Duc Hoa - Long An) - Plastics - English...NIC's ClientLong An35,000,000-45,000,000 VND
55Secretary For Ceo (Interpreting in Korean) – Quảng NgãiNIC's ClientQuang Ngai1,000-2,000 USD
56Training Manager( Soft Skill)- Quảng NgãiNIC's ClientQuang Ngai1,000-2,000 USD
57HR Manager – Manufacturing – Quang Ngai ProvinceNIC's ClientQuang NgaiNegotiable
58Nhân Viên Vận Hành Máy – Bắc Tân Uyên Bình DươngVisimex JSCBinh Duong7,000,000-8,000,000 VND
59Account Manager (Korean) - EDGE POLYMERNIC's ClientLong An2,000-5,000 USD
60R&D Manager (FMCG)NIC's ClientDong Nai2,500-5,000 USD