Search jobs

Find 235 jobs

# Job title Company Location Salary Range
41Human Resources & Administration Manager (Tan Uyen - Binh...NIC's ClientBinh Duong1,500-2,200 USD
42Trợ Lý Tổng Giám ĐốcNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
43Giám Đốc Điều Hành (Mũi Né)NIC's ClientBinh ThuanNegotiable
44Kế Toán Tổng Hợp – Công Ty Sản Xuất – Phước Thái Đồng NaiNIC's ClientDong Nai10,000,000-20,000,000 VND
45Phiên Dịch Tiếng Trung - VP Tổng Giám Đốc (Gò Dầu Đồng Nai)NIC's ClientDong Nai15,000,000-20,000,000 VND
46Port Supervisor (Giám Sát Cảng Vụ)NIC's ClientDong NaiNegotiable
47Kế Toán Tổng Hợp – Tiếng Hoa – Tiền GiangNIC's ClientTien Giang17,000,000-20,000,000 VND
48Nhân Viên Biết Tiếng Trung – Tiền GiangNIC's ClientTien Giang7,000,000-9,000,000 VND
49Trưởng Công Đoạn – (Tiếng Hoa – Tiền Giang)NIC's ClientTien Giang12,000,000-15,000,000 VND
50Nhân Viên Thu Mua – Tiếng Hoa – Tiền GiangNIC's ClientTien Giang10,000,000-12,000,000 VND
51Kỹ Sư An Toàn (HSE –Tiếng Hoa – Tiền Giang)NIC's ClientTien Giang18,000,000-20,000,000 VND
52Kế Toán Giá Thành – Tiếng Hoa – Tiền GiangNIC's ClientTien Giang14,000,000-16,000,000 VND
53Chủ Quản Giá Thành – Tiếng Hoa – Tiền GiangNIC's ClientTien Giang15,000,000-20,000,000 VND
54Chủ Quản QC – Tiếng Hoa – Tiền GiangNIC's ClientTien Giang15,000,000-20,000,000 VND
55Kỹ Sư Hệ Thống (QE) - Tiền GiangNIC's ClientTien Giang15,000,000-20,000,000 VND
56Trưởng Phòng Hành Chính – Tiếng Hoa (Tiền Giang)NIC's ClientTien GiangNegotiable
57财务部长 - 台湾人或中国人– (隆江前江) - 越南 (Finance Manager - Taiwanese or...NIC's ClientTien Giang2,000-3,000 USD
58Phó Tổng Giám Đốc Điều Hành – Long Giang Tiền Giang (Tiếng...NIC's ClientTien GiangNegotiable
59Trưởng Chuyền – Sản Xuất Cỏ Nhân Tạo – Tiền Giang (Tiếng...NIC's ClientTien Giang600-700 USD
60Qc Supervisor (Tiếng Anh Hoặc Tiếng Hoa) - Tiền GiangNIC's ClientTien Giang800-1,000 USD