Search jobs

Find 238 jobs

# Job title Company Location Salary Range
41Internal Audit (Finance/ Accounting)NIC's ClientHo Chi Minh800-1,000 USD
42Lab Technician (Go Dau IP - Dong Nai)NIC's ClientDong Nai300-400 USD
43Kỹ Sư Bảo Trì (Gò Dầu - Đồng Nai)NIC's ClientDong Nai300-400 USD
44Human Resources & Administration Manager (Tan Uyen - Binh...NIC's ClientBinh Duong1,500-2,200 USD
45Trợ Lý Tổng Giám ĐốcNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
46Giám Đốc Điều Hành (Mũi Né)NIC's ClientBinh ThuanNegotiable
47Kế Toán Tổng Hợp – Công Ty Sản Xuất – Phước Thái Đồng NaiNIC's ClientDong Nai10,000,000-20,000,000 VND
48Phiên Dịch Tiếng Trung - VP Tổng Giám Đốc (Gò Dầu Đồng Nai)NIC's ClientDong Nai15,000,000-20,000,000 VND
49Port Supervisor (Giám Sát Cảng Vụ)NIC's ClientDong NaiNegotiable
50Kế Toán Tổng Hợp – Tiếng Hoa – Tiền GiangNIC's ClientTien Giang17,000,000-20,000,000 VND
51Nhân Viên Biết Tiếng Trung – Tiền GiangNIC's ClientTien Giang7,000,000-9,000,000 VND
52Trưởng Công Đoạn – (Tiếng Hoa – Tiền Giang)NIC's ClientTien Giang12,000,000-15,000,000 VND
53Nhân Viên Thu Mua – Tiếng Hoa – Tiền GiangNIC's ClientTien Giang10,000,000-12,000,000 VND
54Kỹ Sư An Toàn (HSE –Tiếng Hoa – Tiền Giang)NIC's ClientTien Giang18,000,000-20,000,000 VND
55Kế Toán Giá Thành – Tiếng Hoa – Tiền GiangNIC's ClientTien Giang14,000,000-16,000,000 VND
56Chủ Quản Giá Thành – Tiếng Hoa – Tiền GiangNIC's ClientTien Giang15,000,000-20,000,000 VND
57Chủ Quản QC – Tiếng Hoa – Tiền GiangNIC's ClientTien Giang15,000,000-20,000,000 VND
58Kỹ Sư Hệ Thống (QE) - Tiền GiangNIC's ClientTien Giang15,000,000-20,000,000 VND
59Trưởng Phòng Hành Chính – Tiếng Hoa (Tiền Giang)NIC's ClientTien GiangNegotiable
60财务部长 - 台湾人或中国人– (隆江前江) - 越南 (Finance Manager - Taiwanese or...NIC's ClientTien Giang2,000-3,000 USD