13/09/2022
0 Comments

Công nhân kho

– Làm việc tại kho chuyển phát nhanh, bốc xếp hàng hóa lên ...
13/04/2022
0 Comments

Sales Manager

Nhiệm vụ Trưởng phòng Sale bao gồm tìm kiếm dự án, phát triển ...