Search jobs

Find 25 jobs

# Job title Company Location Salary Range
1Chuyên Viên Kinh Doanh XNKNIC HR ConsultingHo Chi MinhNegotiable
2Trưởng Nhóm C&BNIC HR ConsultingHa NoiNegotiable
3Trợ Lý Tổng Giám ĐốcNIC's ClientHa Noi18,000,000-20,000,000 VND
4Trợ Lý Tổng Giám ĐốcNIC HR ConsultingHa NoiNegotiable
5HRO Manager/ ESS ManagerNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
6Recruitment ConsultantNIC HR ConsultingHo Chi MinhNegotiable
7Chuyên Viên Nhân Sự (C&B)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
8Executive Search & Selection Manager (HCM)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
9HR Consulting ManagerNIC HR ConsultingHa Noi1,500-2,000 USD
10Chuyên Viên Tuyển DụngNIC HR ConsultingHo Chi Minh6,000,000-8,000,000 VND
11Chuyên Viên Tuyển Dụng Nội BộNIC HR ConsultingHa Noi8,000,000-10,000,000 VND
12Education/ Migration Counselor Manager - Australia MarketNIC's ClientHo Chi Minh1,000-1,300 USD
13Education/ Migration Counselor Manager - Canada MarketNIC's ClientHo Chi Minh1,000-1,300 USD
14Training SpecialistNIC HR ConsultingHa Noi15,000,000-18,000,000 VND
15Giám Đốc Nhân SựNIC's ClientHa Noi7,000-8,000 USD
16Marketing Team LeaderNIC HR ConsultingHa Noi450-600 USD
17Executive Assistant to President and CEO - 05 (Male/Female)NIC's ClientHa Noi600-800 USD
18HR ManagerNIC HR ConsultingHa Noi800-1,100 USD
19Content MarketingNIC HR ConsultingHa NoiNegotiable
20Chuyên viên ADWORD & SEONIC HR ConsultingHa NoiNegotiable