Search jobs

Find 46 jobs

# Job title Company Location Salary Range
21Phó Giám Đốc Kinh Doanh Phân Bón - Khu Vực Đông Nam BộNIC's ClientDong Nai1,000-1,500 USD
22Nhân Viên IT Helpdesk (Long An)NIC's ClientLong An10,000,000-11,000,000 USD
23Trưởng Bộ Phận Xây Dựng Phát Triển Trang Trại Heo (Đồng Nai...NIC's ClientBinh Duong, Dong Nai20,000,000-30,000,000 VND
24Export Sales (Manufacturer - Cashew, Cassia, Star Anise,...Visimex JSCHo Chi MinhNegotiable
25Trợ Lý Giám Đốc Kinh Doanh Thức Ăn Gia Súc - Phước Thái -...NIC's ClientDong Nai700-1,000 USD
26Deputy Animal Feed Sales ManagerNIC's ClientDong Nai1,500-2,000 USD
27Giám Đốc Kinh Doanh Phân Bón - Khu Vực Miền TrungNIC's ClientDong Nai1,000-1,500 USD
28Giám Đốc Kinh Doanh Phân Bón - Khu Vực Miền TrungNIC's ClientDong Nai2,000-3,000 USD
29Giám Đốc Kinh Doanh Phân Bón - Miền TâyNIC's ClientDong Nai2,000-3,000 USD
30Trưởng Phòng Quảng Bá Thương Hiệu (Phân Bón) – Đồng NaiNIC's ClientDong Nai800-1,000 USD
31Sales AdminNIC's ClientHo Chi Minh7,000,000-9,000,000 USD
32Trưởng Phòng Kinh Doanh (Nông nghiệp, Phân Bón)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
33Phó Giám Đốc Phụ Trách Kinh Doanh (Nông Nghiệp, Phân Bón)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
34Accounting Staff - Yen Bai FactoryVisimex JSCYen BaiNegotiable
35Chuyên viên kinh doanh XNKNIC HR ConsultingHa Noi8,000,000-10,000,000 VND
36Giám Đốc Phát Triển Nguồn Nguyên Liệu - KontumNIC's ClientKon TumNegotiable
37Kế Toán Trưởng – Sản Xuất – Đồng NaiNIC's ClientDong Nai1,000-1,500 USD
38Trưởng Phòng Kinh Doanh – Tiếp Thị (Phân Bón)NIC's ClientDong Nai1,500-2,000 USD
39Executive Support Logistics and Documentation – Agri...NIC's ClientHo Chi Minh400-450 USD
40Junior Trader (QC) – Agricultural Commodities (Pepper,...NIC's ClientHo Chi Minh500-600 USD