Search jobs

Find 190 jobs

# Job title Company Location Salary Range
21Purchasing ManagerNIC's ClientVinh Phuc1,200-1,500 USD
22Trưởng phòng MarketingNIC's ClientHa Noi20,000,000-45,000,000 VND
23Phó Phòng Kinh Doanh Sản Phẩm Hóa Học Đặc Biệt - (Phước...NIC's ClientDong NaiNegotiable
24Trưởng Phòng Kinh Doanh Phân Bón – Thức Ăn Gia Súc – (Phước...NIC's ClientDong NaiNegotiable
25Kỹ Sư Hóa – Sub Acid (Phước Thái – Đồng Nai)NIC's ClientDong NaiNegotiable
26Kỹ Sư Hóa Sinh – Acid Amin ( Phước Thái – Đồng Nai)NIC's ClientDong NaiNegotiable
27Nhân Viên Kinh Doanh (Tinh Bột) - (Phước Thái – Đồng Nai)NIC's ClientDong NaiNegotiable
28Cán Bộ Dự Bị - Phước Thái - Đồng NaiNIC's ClientDong NaiNegotiable
29Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh (Kênh hiện đại) – Phước...NIC's ClientDong NaiNegotiable
30Nhân Viên Hóa Thực Phẩm (Điều Chuyên Sâu) - Bình DươngNIC's ClientBinh Duong7,000,000-8,000,000 VND
31Nhân Viên Kinh Doanh Nội Địa Và Điều Thô (Tân Uyên - Bình...Visimex JSCBinh Duong9,000,000-10,000,000 VND
32Giám Đốc Kỹ Thuật Nhà Máy (Nhựa) – Đức Hòa Long An - Lương...NIC's ClientLong An30,000,000-50,000,000 VND
33Kế Toán Nhà Máy (Bắc Tân Uyên - Bình Dương)Visimex JSCBinh DuongNegotiable
34Kế Toán Sản Xuất (Bắc Tân Uyên - Bình Dương)Visimex JSCBinh Duong7,000,000-8,000,000 VND
35Biên Phiên Dịch Tiếng Hoa - Phước Thái Đồng NaiNIC's ClientDong Nai12,000,000
36Giám Đốc Nhà Máy Điều (Quy Nhơn)Visimex JSCBinh DinhNegotiable
37Quản Lý Sản Xuất Điều Chuyên Sâu (Bắc Tân Uyên - Bình Dương)Visimex JSCBinh DuongNegotiable
38Chuyên Viên Nghiên Cứu & Phát Triển Sản Phẩm (Hạt điều -...Visimex JSCBinh Duong12,000,000-15,000,000 VND
39Kế Toán & Thủ Kho Điều Chuyên Sâu (Bắc Tân Uyên - Bình...NIC's ClientBinh DuongNegotiable
40Nhân Viên KCS (Hạt Điều - Qui Nhơn)Visimex JSCBinh DinhNegotiable