Search jobs

Find 191 jobs

# Job title Company Location Salary Range
21HRGA ManagerNIC's ClientVinh Phuc1,200-1,500 USD
22Purchasing ManagerNIC's ClientVinh Phuc1,200-1,500 USD
23Trưởng phòng MarketingNIC's ClientHa Noi20,000,000-45,000,000 VND
24Phó Phòng Kinh Doanh Sản Phẩm Hóa Học Đặc Biệt - (Phước...NIC's ClientDong NaiNegotiable
25Trưởng Phòng Kinh Doanh Phân Bón – Thức Ăn Gia Súc – (Phước...NIC's ClientDong NaiNegotiable
26Kỹ Sư Hóa – Sub Acid (Phước Thái – Đồng Nai)NIC's ClientDong NaiNegotiable
27Kỹ Sư Hóa Sinh – Acid Amin ( Phước Thái – Đồng Nai)NIC's ClientDong NaiNegotiable
28Nhân Viên Kinh Doanh (Tinh Bột) - (Phước Thái – Đồng Nai)NIC's ClientDong NaiNegotiable
29Cán Bộ Dự Bị - Phước Thái - Đồng NaiNIC's ClientDong NaiNegotiable
30Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh (Kênh hiện đại) – Phước...NIC's ClientDong NaiNegotiable
31Nhân Viên Hóa Thực Phẩm (Điều Chuyên Sâu) - Bình DươngNIC's ClientBinh Duong7,000,000-8,000,000 VND
32Nhân Viên Kinh Doanh Nội Địa Và Điều Thô (Tân Uyên - Bình...Visimex JSCBinh Duong9,000,000-10,000,000 VND
33Giám Đốc Kỹ Thuật Nhà Máy (Nhựa) – Đức Hòa Long An - Lương...NIC's ClientLong An30,000,000-50,000,000 VND
34Kế Toán Nhà Máy (Bắc Tân Uyên - Bình Dương)Visimex JSCBinh DuongNegotiable
35Kế Toán Sản Xuất (Bắc Tân Uyên - Bình Dương)Visimex JSCBinh Duong7,000,000-8,000,000 VND
36Biên Phiên Dịch Tiếng Hoa - Phước Thái Đồng NaiNIC's ClientDong Nai12,000,000
37Giám Đốc Nhà Máy Điều (Quy Nhơn)Visimex JSCBinh DinhNegotiable
38Quản Lý Sản Xuất Điều Chuyên Sâu (Bắc Tân Uyên - Bình Dương)Visimex JSCBinh DuongNegotiable
39Chuyên Viên Nghiên Cứu & Phát Triển Sản Phẩm (Hạt điều -...Visimex JSCBinh Duong12,000,000-15,000,000 VND
40Kế Toán & Thủ Kho Điều Chuyên Sâu (Bắc Tân Uyên - Bình...NIC's ClientBinh DuongNegotiable