Search jobs

Find 162 jobs

# Job title Company Location Salary Range
21Nhân Viên Triển Khai ERP – Tiếng Hoa- Tiền GiangNIC's ClientTien Giang12,000,000-15,000,000 VND
22Nhân Viên Thanh Khoản (Tiền Giang) – Tiếng HoaNIC's ClientTien Giang8,000,000-10,000,000 VND
23Phó Phòng Xuất Nhập Khẩu (Thanh Khoản) – Tiền Giang – Tiếng...NIC's ClientTien Giang12,000,000-20,000,000 VND
24Factory Manager (Duc Hoa - Long An) - Plastics - English...NIC's ClientLong An35,000,000-45,000,000 VND
25Secretary For Ceo (Interpreting in Korean) – Quảng NgãiNIC's ClientQuang Ngai1,000-2,000 USD
26Training Manager( Soft Skill)- Quảng NgãiNIC's ClientQuang Ngai1,000-2,000 USD
27HR Manager – Manufacturing – Quang Ngai ProvinceNIC's ClientQuang NgaiNegotiable
28Nhân Viên Vận Hành Máy – Bắc Tân Uyên Bình DươngVisimex JSCBinh Duong7,000,000-8,000,000 VND
29Account Manager (Korean) - EDGE POLYMERNIC's ClientLong An2,000-5,000 USD
30R&D Manager (FMCG)NIC's ClientDong Nai2,500-5,000 USD
31Kế Toán Trưởng – Tiếng Hoa - Tây Ninh (Sản xuất)NIC's ClientTay Ninh1,500-2,000 USD
32Trưởng Nhóm Kinh Doanh Thực Phẩm (Thịt Heo)NIC's ClientHo Chi Minh700-1,000 USD
33Nhân Viên Kinh Doanh Thực Phẩm (Thịt Heo)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
34Trợ Lý Giám Đốc Nhân Sự Hành Chính - Bến Lức - Long AnNIC's ClientLong An20,000,000-30,000,000 VND
35Trưởng Phòng HSE - Bến Lức Long AnNIC's ClientLong An25,000,000-30,000,000 VND
36Kế Toán Tổng Hợp – Công Ty Sản Xuất – Phước Thái Đồng NaiNIC's ClientDong Nai10,000,000-20,000,000 VND
37Phiên Dịch Tiếng Trung - VP Tổng Giám Đốc (Gò Dầu Đồng Nai)NIC's ClientDong Nai15,000,000-20,000,000 VND
38Port Supervisor (Giám Sát Cảng Vụ)NIC's ClientDong NaiNegotiable
39Kế Toán Tổng Hợp – Tiếng Hoa – Tiền GiangNIC's ClientTien Giang17,000,000-20,000,000 VND
40Nhân Viên Biết Tiếng Trung – Tiền GiangNIC's ClientTien Giang7,000,000-9,000,000 VND