Search jobs

Find 236 jobs

# Job title Company Location Salary Range
21Nhân Viên Hành Chính (Bắc Tân Uyên - Bình Dương)Visimex JSCBinh Duong6,000,000-7,000,000 VND
22Tổ Trưởng Vận Hành Máy (Máy Chẻ Hạt Điều - KCN Phú Tài -...Visimex JSCBinh DinhNegotiable
23Chief Accountant cum Administrative Manager (Bau Bang -...NIC's ClientBinh DuongNegotiable
24Nhân Viên KCS (Điều Chuyên Sâu) - Bình DươngNIC's ClientBinh Duong6,000,000-7,000,000 VND
25Nhân Viên Vận Hành Máy – Bắc Tân Uyên Bình DươngVisimex JSCBinh Duong7,000,000-8,000,000 VND
26Brand Manager (Furniture - E-commerce)NIC's ClientHo Chi Minh2,000-3,000 USD
27Design Manager (Furniture - European)NIC's ClientHo Chi Minh5,000-6,000 USD
28Sales Manager (Animal/ Animal Feed)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
29Merchandising Manager (Vanity/ Furniture Office)NIC's ClientHo Chi Minh1,500-2,500 USD
30Account Manager (Korean) - EDGE POLYMERNIC's ClientLong An2,000-5,000 USD
31HR DirectorNIC's ClientHo Chi Minh2,000-3,000 USD
32Quản Lý Sản Xuất Điều (Bình Dương)Visimex JSCBinh DuongNegotiable
33R&D Manager (FMCG)NIC's ClientDong Nai2,500-5,000 USD
34Kế Toán Trưởng – Tiếng Hoa - Tây Ninh (Sản xuất)NIC's ClientTay Ninh1,500-2,000 USD
35Trưởng Nhóm Kinh Doanh Thực Phẩm (Thịt Heo)NIC's ClientHo Chi Minh700-1,000 USD
36Nhân Viên Kinh Doanh Thực Phẩm (Thịt Heo)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
37Trợ Lý Giám Đốc Nhân Sự Hành Chính - Bến Lức - Long AnNIC's ClientLong An20,000,000-30,000,000 VND
38Trưởng Phòng HSE - Bến Lức Long AnNIC's ClientLong An25,000,000-30,000,000 VND
39Internal Audit (Finance/ Accounting)NIC's ClientHo Chi Minh800-1,000 USD
40Lab Technician (Go Dau IP - Dong Nai)NIC's ClientDong Nai300-400 USD