Search jobs

Find 38 jobs

# Job title Company Location Salary Range
21Trưởng Phòng Nhân Sự (Bất Động Sản) –THCMNIC's ClientHo Chi Minh15,000,000-25,000,000 VND
22Trưởng Phòng Kinh Doanh & Tiếp Thị - Bất Động SảnNIC's ClientHo Chi Minh2,000-2,500 USD
23Land Acquisition TeamNIC's ClientHo Chi Minh1,500-2,000 USD
24Quantitative ExecutiveNIC's ClientHa Noi1,000-1,800 USD
25Trưởng Phòng MarketingNIC's ClientDa Nang10,000,000-12,000,000 VND
26Nhân viên kinh doanh (Tiếng Anh/Trung/Hàn/Nhật)NIC's ClientBinh DinhNegotiable
27Giám đốc kinh doanh (Xúc tiến đầu tư)NIC's ClientBinh DinhNegotiable
28Giám đốc Kinh doanh BĐS tại Hà NộiNIC's ClientHa NoiNegotiable
29Strategic Analyst (Manager Level)NIC's ClientHa Noi15,000,000-20,000,000 VND
30Property ManagerNIC's ClientHa Noi15,000,000-20,000,000 VND
31Phó Giám Đốc Kinh DoanhNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
32Trưởng phòng kinh doanh BĐSNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
33Giám đốc sàn bất động sảnNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
34Phó phòng quản lý mảng cho thuêNIC's ClientHa NoiNegotiable
35Project CoordinatorNIC's ClientHo Chi Minh500-600 USD
36Accounts PayableNIC's ClientHo Chi Minh300-400 USD
37Accounts ReceivableNIC's ClientHo Chi Minh300-400 USD
38Internal AuditorNIC's ClientHa Noi300-400 USD