Search jobs

Find 1346 jobs

# Job title Company Location Salary Range
41Digital Marketing Director (Truyền Thông)NIC's ClientHo Chi Minh2,000-3,000 USD
42Giám Đốc Nhân Sự (Truyền Thông)NIC's ClientHo Chi Minh1,500-2,000 USD
43Account Manager (Digital)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
44Account Director (Digital)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
45Planning Director (Digital)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
46Guest Service Manager (Korean)NIC's ClientDa Nang2,000-2,500 USD
47Trưởng Phòng Quản Lý Thi Công (Môi Trường)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
48Trưởng Phòng R&D (Môi Trường)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
49Nhân Viên Kinh Doanh (FMCG)Visimex JSCHo Chi Minh300-500 USD
50Marketing Director (Smartphone)NIC's ClientHo Chi Minh2,500-4,000 USD
51Nhân Viên Thu Mua Thuốc Thú Y – Long AnNIC's ClientLong An8,000,000-12,000,000 VND
52HR – Admin Executive (10tr – 12tr) – HCM – Q1NIC's ClientHo Chi Minh10,000,000-12,000,000 VND
53Chuyên Viên C&BNIC GROUPHo Chi Minh7,000,000-10,000,000 VND
54Trưởng Nhóm Kinh Doanh Thực Phẩm (Thịt Heo)NIC's ClientHo Chi Minh700-1,000 USD
55Guest Service Manager (Chinese Nationality)NIC's ClientDa Nang2,000-2,500 USD
56Nhân Viên Kinh Doanh Thực Phẩm (Thịt Heo)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
57Trợ Lý Giám Đốc Nhân Sự Hành Chính - Bến Lức - Long AnNIC's ClientLong An20,000,000-30,000,000 VND
58Trưởng Phòng HSE - Bến Lức Long AnNIC's ClientLong An25,000,000-30,000,000 VND
59Phiên Dịch Tiếng Hàn Cho Ban Tổng Giám Đốc (Người Hàn)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
60Trưởng Ngành Hàng/ Trưởng Cửa Hàng (Thịt Heo Sạch)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable