Search jobs

Find 1118 jobs

# Job title Company Location Salary Range
41Trưởng Phòng Kinh Doanh Lò Hơi (Q9)NIC's ClientHo Chi Minh20,000,000-25,000,000 VND
42Supply Chain Director (Retail) - HCMNIC's ClientHo Chi Minh3,000
43Planning and Development Director (Retail)NIC's ClientHo Chi Minh7,000-8,000 USD
44Sales Director (Retail) – Construction MaterialsNIC's ClientHo Chi Minh3,000-4,000 USD
45Purchasing Director (Commercial Products)NIC's ClientHo Chi Minh2,500-3,000 USD
46Sales Export Executive (Agricultural Product - Expat)Visimex JSCHo Chi MinhNegotiable
47IT Comtor Leader (Japanese)NIC's ClientHo Chi Minh1,500-2,500 USD
48Senior C&B (Outsourcing)NIC GROUPHo Chi Minh700-1,000 USD
49Trợ Lý Điều Hành Khối Hành ChínhNIC's ClientHo Chi Minh1,200-1,500 USD
50Trợ Lý Khối Quản Lý Dự ÁnNIC's ClientHo Chi Minh1,200-1,500 USD
51Trợ Lý Khối Kế Toán – Tài ChínhNIC's ClientHo Chi Minh1,200-1,500 USD
52Trợ Lý Khối Kế Hoạch – Kinh DoanhNIC's ClientHo Chi Minh1,200-1,500 USD
53Trợ Lý Bộ Phận Bảo VệNIC's ClientHo Chi Minh15,000,000-20,000,000 VND
54Sales Import - Export (Cashew Nuts)Visimex JSCHo Chi Minh1,000-1,500 USD
55Thủ Kho - Quy NhơnVisimex JSCBinh DinhNegotiable
56Trưởng Phòng Kinh Doanh Bao Bì Giấy (Tân Uyên - Bình Dương)NIC's ClientBinh Duong45,000,000-60,000,000 VND
57Recruitment Consultant LeaderNIC HR ConsultingHa NoiNegotiable
58Giám Đốc Kinh Doanh Phòng Kinh Doanh (Hạt nêm) Chi Nhánh...NIC's ClientDong Nai3,000-4,000 USD
59Trưởng Nhóm Truyền Thông & Phát Triển Văn HóaNIC GROUPHa Noi15-20,000,000 VND
60Trợ lý Ban Tổng Giám đốcNIC GROUPHa Noi1,100-1,700 USD