Search jobs

Find 1419 jobs

# Job title Company Location Salary Range
41Nhân Viên Triển Khai ERP – Tiếng Hoa- Tiền GiangNIC's ClientTien Giang12,000,000-15,000,000 VND
42Nhân Viên Thanh Khoản (Tiền Giang) – Tiếng HoaNIC's ClientTien Giang8,000,000-10,000,000 VND
43Phó Phòng Xuất Nhập Khẩu (Thanh Khoản) – Tiền Giang – Tiếng...NIC's ClientTien Giang12,000,000-20,000,000 VND
44Chuyên Viên R&D (Thực phẩm) - Bắc Tân Uyên - Bình DươngNIC's ClientBinh Duong12,000,000-15,000,000 VND
45Factory Manager (Duc Hoa - Long An) - Plastics - English...NIC's ClientLong An35,000,000-45,000,000 VND
46Giám Đốc Dự Án Bất Động Sản - HCMNIC's ClientHo Chi Minh25,000,000-30,000,000 VND
47Senior Human ResourceNIC GROUPHo Chi Minh700-1,000 USD
48Giám Đốc Nhân Sự - Q2 (TL Tổng Giám Đốc Phụ Trách Nhân Sự -...NIC's ClientHo Chi Minh2,000-3,000 USD
49Secretary For Ceo (Interpreting in Korean) – Quảng NgãiNIC's ClientQuang Ngai1,000-2,000 USD
50Training Manager( Soft Skill)- Quảng NgãiNIC's ClientQuang Ngai1,000-2,000 USD
51HR Manager – Manufacturing – Quang Ngai ProvinceNIC's ClientQuang NgaiNegotiable
52Trợ Lý Chiến Lược Tổng Giám Đốc (Tài Chính) - HCMNIC's ClientHo Chi Minh2,000-3,000 USD
53Phó Tổng Giám Đốc Điều Hành (D/v Giao Thông Vận Tải)NIC's ClientHo Chi Minh2,000-5,000 USD
54Nhân Viên Hành Chính (Bắc Tân Uyên - Bình Dương)Visimex JSCBinh Duong6,000,000-7,000,000 VND
55Tổ Trưởng Vận Hành Máy (Máy Chẻ Hạt Điều - KCN Phú Tài -...Visimex JSCBinh DinhNegotiable
56Lễ Tân Hành Chính – HCM – Q1NIC GROUPHo Chi Minh7,000,000-8,000,000 VND
57Sales Manager (E-Commerce/ Property)NIC's ClientHo Chi Minh1,000-1,500 USD
58Giám Đốc Kinh Doanh (Trang Thiết Bị Y Tế/ Thẩm Mỹ)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
59Chief Accountant cum Administrative Manager (Bau Bang -...NIC's ClientBinh DuongNegotiable
60Nhân Viên KCS (Điều Chuyên Sâu) - Bình DươngNIC's ClientBinh Duong6,000,000-7,000,000 VND