Search jobs

Find 95 jobs

# Job title Company Location Salary Range
61UDC System IntegrationNIC's ClientHa NoiNegotiable
62Administration ManagerNIC's ClientBac Giang2,000-3,500 USD
63Nhân viên quản lý sản xuấtNIC's ClientHa NoiNegotiable
64Trưởng Phòng Quản Lý Sản XuấtCông ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại LeGroupHa NoiNegotiable
65Trưởng Phòng Kinh Doanh Bất Động SảnNIC's ClientHa NoiNegotiable
66Phó phòng MarketingNIC's ClientHa NoiNegotiable
67Chánh Văn PhòngNIC's ClientHa NoiNegotiable
68Giám Đốc Ban Kỹ ThuậtNIC's ClientHa Noi30,000,000-60,000,000 VND
69Trưởng Ban Kiểm Soát Nội Bộ (Rủi Ro Xây Dựng)NIC's ClientHa Noi20,000,000-30,000,000 USD
70Business Development ExecutiveNIC's ClientHa Noi300-600 USD
71Sales Executive.NIC's ClientHa Noi300-800 USD
72Trưởng Phòng CSR (Corporate Social Resposibility)NIC's ClientHa Noi1,500-2,500 USD
73Trưởng Phòng Mua Hàng - Xuất nhập khẩu.NIC's ClientHa Noi1,500-2,500 USD
74HR ManagerNIC's ClientHa NoiNegotiable
75Chuyên Viên Ngoại GiaoNIC's ClientHa NoiNegotiable
76Graphic DesignerNIC HR ConsultingHa NoiNegotiable
77HR StaffNIC's ClientHa Noi450-500 USD
78Assistant CEONIC's ClientHo Chi Minh700-900 USD
79Consultant (Video Advertising)NIC's ClientHa Noi400-800 USD
80Google Adsense SpecialistNIC's ClientHa Noi300-800 USD