Search jobs

Find 1028 jobs

# Job title Company Location Salary Range
121Biên Tập Mảng GameNIC's ClientHo Chi Minh8,000,000-15,000,000 VND
122Biên Tập Viên phụ trách chuyên mục Xe HơiNIC's ClientHo Chi Minh8,000,000-15,000,000 VND
123Sales Executive - Account Manager (Ads)NIC's ClientHo Chi Minh10,000,000-20,000,000 VND
124Biên Tập Viên Chuyên Mục Lịch SửNIC's ClientHo Chi Minh8,000,000-15,000,000 VND
125Biên Tập Viên Mảng Công Nghệ SốNIC's ClientHo Chi Minh8,000,000-15,000,000 VND
126Biên Tập Viên Viết Về Tình YêuNIC's ClientHo Chi Minh8,000,000-15,000,000 VND
127Biên Tập Viên Mảng Du LịchNIC's ClientHo Chi Minh8,000,000-15,000,000 VND
128Biên Tập Viên viết về chuyên mục Mẹ và BéNIC's ClientHo Chi Minh8,000,000-15,000,000 VND
129Biên Tập Viên viết Tiểu Thuyết Truyện NgắnNIC's ClientHo Chi Minh8,000,000-15,000,000 VND
130Biên Tập Viên viết về chuyên mục Tử ViNIC's ClientHo Chi Minh8,000,000-15,000,000 VND
131Nhân Viên Viết Bài PR (Marketing Content Executive)NIC's ClientHo Chi Minh500-700 USD
132Tổng Giám Đốc (Tôn/Inox/Thép)NIC's ClientHo Chi Minh2,500-3,000 USD
133Front Office Engineer - Senior NOC EngineerNIC's ClientHa NoiNegotiable
134Kế Toán Tổng Hợp – Tiếng Hoa – Tiền GiangNIC's ClientTien Giang17,000,000-20,000,000 VND
135Nhân Viên Biết Tiếng Trung – Tiền GiangNIC's ClientTien Giang7,000,000-9,000,000 VND
136Trưởng Công Đoạn – (Tiếng Hoa – Tiền Giang)NIC's ClientTien Giang12,000,000-15,000,000 VND
137Nhân Viên Thu Mua – Tiếng Hoa – Tiền GiangNIC's ClientTien Giang10,000,000-12,000,000 VND
138Kỹ Sư An Toàn (HSE –Tiếng Hoa – Tiền Giang)NIC's ClientTien Giang18,000,000-20,000,000 VND
139Kế Toán Giá Thành – Tiếng Hoa – Tiền GiangNIC's ClientTien Giang14,000,000-16,000,000 VND
140Chủ Quản Giá Thành – Tiếng Hoa – Tiền GiangNIC's ClientTien Giang15,000,000-20,000,000 VND