13/04/2022
0 Comments

General Manager

– Báo cáo trực tiếp đến Chủ Đầu Tư. – Là người lãnh ...
13/04/2022
0 Comments

F&B Manager

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty về tình hình kinh doanh ...